Yhtenäiset ravitsemusohjausmateriaalit, Pirkanmaan hva, (RRP, P4, I2)

Selvitämme käytössä olevia ravitsemusohjausmateriaaleja ja niiden tarpeita. Yhtenäistämme ja täydennämme materiaaleja sekä kokoamme ne Ravitsemuskäsikirjaan. Luomme myös prosessin materiaalien päivityksestä ja vastuista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Yhtenäiset ravitsemusohjausmateriaalit, Pirkanmaan hva, (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Selvitämme käytössä olevia ravitsemusohjausmateriaaleja ja niiden tarpeita. Yhtenäistämme ja täydennämme materiaaleja sekä kokoamme ne Ravitsemuskäsikirjaan. Luomme myös prosessin materiaalien päivityksestä ja vastuista.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue/ Integraation toimialue/ Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikkö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Niina Taimisto

Luotu

02.05.2024

Viimeksi muokattu

15.05.2024
Toimintaympäristö **

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi Policy Brief -toimenpidekannanoton Ravitsemusterveyttä edistetään vaikuttavasti yhteistyössä vuonna 2023. Ruokavalinnoilla on oleellinen merkitys terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisessa, kansantautien ehkäisemisessä, ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisessä sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Ravintoon liittyvät riskitekijät selittävät Suomessa noin 18 % kuolemista.

Terveydenhuollon ammattilaisten tarjoaman elintapaohjauksen tavoitteena on tukea terveyttä edistävien ruokailutapojen ja pysyvien elämäntapamuutosten toteutumista. Ohjauksen ja sitä tukevan ohjausmateriaalin tulee perustuvat tutkittuun tietoon.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä