Sosiaaliala

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Riihimäki
Aihealueet
Neuvola
Perhepalvelut
Sosiaaliala
Matalan kynnyksen palvelu
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen sosiaalipalvelu neuvolapalveluiden yhteydessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kotona asuminen
Rikoksentorjunta
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaaliala
Kokemusasiantuntijuus
Ilmiöt
Asunnottomuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KATU- valmennuksessa rikoksettomuutta ja päihteettömyyttä tavoittelevia nuoria aikuisia tuetaan kokonaisvaltaisen elämänhallinnan parantumisen ja asumisen turvaamisen saavuttamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Menetelmä
Sosiaaliala
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallinnus voimavaralähtöseistä asiakastyöstä aikuissosiaalityön käytännön tueksi sisältäen ECOMAP työvälineen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaaliala
Yhteistyö
Palliatiivinen hoito
Kotisairaala
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja HUS Hyvinkään sairaala muodostavat palliatiivisen keskuksen.

Themes
Palkinnot
Sosiaaliala
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Ennaltaehkäisevää tukea pakolaisperheille tarjoava Perhe yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä voitti Talentian Hyvä käytäntö 2022 -palkinnon ja pääsi TerveSos -kilpailun finaaliin.

Themes
Innovaatiot
Palkinnot
Sosiaaliala
Uutinen
Ingress

Oletko ideoinut sosiaalialan hyvän työkäytännön? Ilmoittaudu siinä tapauksessa mukaan Talentian Hyvä käytäntö 2023 -kilpailuun!

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Monialaisuus
Yhteistyö
Integraatio
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Monialaisen yhteistyön tavoitteena oli kehittää monialaisen työn toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon välille, selkeyttää yhteydenottoväyliä ja mahdollistaa asiakkaan tarvitsemien ammattilai

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Savonlinna
Pieksämäki
Mikkeli
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalihuolto
Sosiaaliala
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Savon hyvinvointialueelle kehitetään sosiaalisen kuntoutuksen palvelua, mikä sisältää sosiaalisen kuntoutuksen ydinelementit (THL) kuntoutuksellisten tarpeiden selvittäminen, suunnitelmallisu

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Basic page
Ingress

Innovaatio- ja strategiaverkosto on kerännyt heikkoja signaaleja ja työstänyt niiden pohjalta tulevaisuustarinoita sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Mikkeli
Aihealueet
Avosairaanhoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus
Sosiaaliala
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luodaan terveyssosiaalityön ja -ohjauksen toimintamalli Mikkelin perusterveydenhuollon vastaanotolle. Kehitystyötä tehdään 17.3.22 - 31.12.2023.