Sosiaaliala

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ikääntyminen
Mielenterveys
Sosiaaliala
Vaikuttavuus
Ryhmätoiminta
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tähän sinä voit vaikuttaa -infograafi kuvaa Mielellään-yhteistyöverkostossa koottuja ikääntyvien ajatuksia siitä, miten he toivovat itseään kohdeltavan vanhana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Sosiaaliala
Sosiaalipalvelut
Kunnat
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on vammaisen asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin häntä koskeviin asioihin sosiaalityön prosessissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Sosiaaliala
Tiedonhallinta
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansa-koulu II -hanke tuki määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatiossa ja vahvisti alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liityttäessä.

Themes
Sosiaaliala
Vaikuttavuus
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Innokylä on kaikille hyvinvointi- ja terveysalan ammattilaisille avoin yhteiskehittämisen ympäristö.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuopio
Aihealueet
Sosiaaliala
Ammatillinen koulutus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityön maisterikoulutusohjelma Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tavoitteena toteuttaa ammattitaidolla opetusta.

Themes
Sosiaaliala
Tiede ja tutkimus
Blogikirjoitus
Ingress

Sosiaalityössä on pitkään keskusteltu kuilusta käytännön ja teorian välillä. Aino Kääriäinen ja Heidi Muurinen lähtivät etsimään keinoja kuilun ylittämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Perusterveydenhuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaaliala
Kuntoutus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluohjaus on matalankynnyksen neuvontaa, ohjausta ja tukea kaikenikäisille Seututerveyskeskuksen asiakkaille. Palveluohjaaja antaa tietoa mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Liikkuvat palvelut
Sosiaaliala
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Asunnottomuus
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etsivä lähityö tavoittaa palveluiden ulkopuolella olevat ja ulkona asuvat ihmiset. Kohdatuille tarjotaan tukea kaduilla sekä edistetään palveluihin pääsyä.

Themes
Sosiaaliala
Vaikuttavuus
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Innokylä on valtakunnallisesti koordinoitu verkkopalvelu, joka kokoaa toimintamallit yhteen paikkaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Tiede ja tutkimus
Kokeilu
Menetelmä
Sosiaaliala
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käytäntö ja teoria -ryhmä tukee tutkimustiedon kytkemistä osaksi sosiaalialan työtä.