Fysioterapian etäperhevalmennus ensimmäistä lastaan odottaville ja synnyttäneille

Ylialueellisena ryhmätoimintana suomeksi ja ruotsiksi toteutettava fysioterapian etäperhevalmennus ensimmäistä lastaan odottaville (rv 13-20) ja synnyttäneille (lääkärin jälkitarkastuksen jälkeen).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Fysioterapian etäperhevalmennus ensimmäistä lastaan odottaville ja synnyttäneille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ylialueellisena ryhmätoimintana suomeksi ja ruotsiksi toteutettava fysioterapian etäperhevalmennus ensimmäistä lastaan odottaville (rv 13-20) ja synnyttäneille (lääkärin jälkitarkastuksen jälkeen).

Toteutuspaikka
Toimintamallin kehitys tapahtui yhteisten sosiaali-ja terveyspalveluiden palvelualueella kuntoutuspalvelujen palvelulinjalla. Toimeenpano perusterveydenhuollon kuntoutuspalveluissa.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

09.02.2024

Viimeksi muokattu

09.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Fysioterapiassa on ollut hyvinvointialueen sisällä monia erilaisia toimintatapoja tukea ensimmäistä lastaan odottavia ja synnyttäneitä. Osassa kunnista kyseessä olevaa palvelua ei ole ollut lainkaan.

Nyt palvelu on keskitetty ylialueelliseksi etäpalveluksi, jossa valmennuksia vetävät ovat lasten fysioterapiaa ja äitiysfysioterapiaa osaavat ammattilaiset. Ohjautuminen etäperhevalmennukseen tapahtuu neuvolan terveydenhoitajien kautta ja valmennus on mahdollista toteuttaa molemmilla kotimaisilla kielillä, jolloin asiakkailla on mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään. Vieraskielisille on valmisteilla englanninkielinen video, ja tavoitteena on tekstittää se useammalla kielellä.

Etäperhevalmennus on kaksiosainen: Etäperhevalmennuksen ensimmäinen tapaaminen tapahtuu raskausviikoilla 13-20 ja toinen tapaaminen synnytyksen jälkeen (lääkärin jälkitarkastuksen jälkeen). Sisältö on sama (strukturoidut, yhdessä tehdyt esitykset) riippumatta valmennuksen pitäjästä tai valmennuksen kielestä. 
 

Toimintaympäristö **

Fysioterapian etäperhevalmennus vastaa ennaltaehkäisevänä palveluna tarpeeseen, jossa omakuntoutuksen osuutta palveluissa nostetaan ja tällä tavalla mahdollistetaan yksilövastaanotot heille, jotka sitä omaan tilanteeseensa tarvitsevat. 

Valmennuksen tehtävänä on nostaa esiin raskauden ja synnytyksen fyysiset muutokset kehossa ja ohjata ennaltaehkäisemään raskauteen ja synnytykseen liittyviä mahdollisia fyysiseen palautumiseen liittyviä haasteita ja ongelmia. Valmennuksen tehtävänä on myös valmentaa vanhempia tukemaan lapsen motorista kehitystä.

Etäperhevalmennus mahdollistaa hyvinvointialueen sisällä ylialueellisen palvelun, jolloin fysioterapian eri toimipisteissä vastuu ja ajankäyttö etäperhevalmennuksen osalta ei ole niin suuri kuin esimerkiksi useat erilliset alueelliset valmennusryhmät.

Keskittynyt osaaminen voidaan jakaa laajalle väestöpohjalle ja palvelun avulla myös aihealueen osaaminen valmennuksessa voidaan varmistaa.

Etäperhevalmennus ei vastaa mm. odottavien toiveeseen ryhmäytymisestä tai ensimmäistään odottavien/synnyttäneiden verkostoitumiseen. Tämän kaltainen toiminta jää alueellisten neuvoloiden perhevalmennuksen sisältöihin. 
 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Palvelu on tarkoitettu ensimmäistä lastaan odottaville ja synnyttäneille

Aiemmin kyseisestä etäpalvelutoiminnasta on pyydetty säännöllistä asiakaspalautetta, joka on ollut hyvää. Kehittämisen aikana pyydettiin myös perhevalmennukseen osallistujilta palautetta, mutta sitä saatiin niukasti.

Palvelua käyttävät osaavat jo pääosin toimia luontevasti etäpalveluissa tai valmiudet toimia etänä ovat hyvät. Palvelua kehitettiin asiakkaiden ja ammattilaisten palautteiden perusteella. Etätapaamisessa mahdollistuu kohtalainen vuorovaikutus keskustellen sekä myös chattia hyödyntäen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin jalkauttaminen pysyväksi osaksi fysioterapian toimintaa vaatii pysyvien käytäntöjen luomisen yhdessä neuvolan kanssa. 

Fysioterapiassa on tehtävä strukturoitu sisältö valmennuksiin ja valmennuksia pitävät terapeutit on sitoutettava yhteistyöhön sekä palvelun jatkuvaan kehittämiseen. Valmennus on suunniteltava alusta pitäen etätoimintaan sopivaksi. 

Ammattilaisilla ja asiakkailla tulee olla selkeät toimintaohjeet mm. etäsovelluksen vaatimuksista (tietoturva, salassapito, sovelluksen toiminta jne.). Etävalmennus vaatii ammattilaisten käyttöön sopivan laitteiston, sekä ryhmätoimintaan sopivan etäalustan/sovelluksen.

Lisäksi on hyvä varmistaa asiakastuki ja ohjeistus mm. sovellusten asentamisen ja käytön osalta. 

Palvelussa on myös hyvä pohtia miten asiakkaaksi ohjaudutaan oikea-aikaisesti (yhteistyö neuvoloiden kanssa) ja miten asiakas ilmoittautuu ko. valmennukseen osalliseksi (keskitetty ajanvaraus, nettiajanvaraus jne.).
 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on mahdollistanut fysioterapian perhevalmennuksen sellaisille alueille, joissa sitä ei ole ollut mahdollista aikaisemmin toteuttaa. Toimintamalli on myös mahdollistanut sen, että valmennuksen voi saada omalla äidinkielellään (ruotsi ja suomi) sekä sen, että usealta hyvinvointialueen alueelta voidaan etäyhteyksien avulla saada kokoon sopivankokoisia ryhmiä. Tällöin terapeuttien työpanos saadaan hyvään käyttöön.

Asiakkaat ohjautuvat fysioterapiaan oikea-aikaisesti, sillä valmennusten avulla he saavat hyvät tiedot omakuntoutukseen sekä myös ohjausta milloin on syytä hakeutua ammattilaisen vastaanotolle.
 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Etäperhevalmennuksen lisäksi on hyvä hyödyntää erillisiä videoita, joissa kerrataan ja joiden avulla voi palata tiettyihin asioihin valmennuksessa. Länsi-Uudellamaalla on käytössä videot mm. vatsalihasten erkauman tutkimisesta ja motorista kehitystä tukevasta vauvan käsittelystä. Videoita ei tarvitse kaikkien tehdä itse, vaan voi myös hyödyntää jo olemassa olevia videoita osana valmennusta. 

Tiivis yhteys neuvoloihin ja säännölliset tapaamiset valmennusta vetävien terapeuttien kanssa ovat tärkeitä. Valmennuksia ei tarvitse järjestää (väestöpohjasta ja ikärakenteesta riippuen) kovin tiiviisti, sillä on tärkeää, että ryhmien koot (8-12 henkilöä) ovat riittävän suuret.

Neuvoloiden perhevalmennukseen on hyvä sitoa fysioterapian osuus kiinteäksi ja pysyväksi osaksi. Tämä mahdollistaa oikea-aikaisen ja riittävän ohjauksen.

Neuvoloille on myös hyvä tehdä oma asiakkaille jaettava materiaali sekä neuvoloiden terveydenhoitajia kannattaa kutsua osallistumaan ”kuunteluoppilaina” fysioterapian perhevalmennuksiin, jotta heillä on selkeä kuva valmennusten sisällöstä.
 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä