Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Kuntoutus
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimenpiteessä kehitetään kuntoutusohjauksen toimintamalli ja luodaan kuntoutusohjaajan työnkuva perusterveydenhuoltoon. Pilotoinnissa kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja heidän perheensä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Yhteiskehittäminen
Matalan kynnyksen palvelu
Integraatio
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsiperheiden palveluohjauksen toiminnan käynnistämisen tueksi koottu materiaali, jonka avulla perhekeskusalueilla voidaan tehdä tarvittavat toimenpiteet ja käynnistää lapsiperheiden palveluohjauk

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhekeskus
Viestintä
Perhepalvelut
Hyvinvointialue
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LAPE-sanomat konsepti edistää tiedonmuodostusta muuttuvassa organisaatiossa. LAPE-sanomat on avoin viestintäkanava asiakkaille, sidosryhmälle sekä hyvinvointialueen laajalle henkilöstölle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Järjestöt
Kolmas sektori
Perhekeskus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita Pirkanmaan verkostomaisessa perhekeskuksessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Toimintakyky
Ikääntyminen
Moniammatillisuus
Kotihoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tehostettu kotikuntoutusjakso:

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Verkkovertaistuki-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, joka tarjoaa tutkittua tietoa järjestöjen ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittämiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Häme
Aihealueet
Lääkehuolto
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Verkostot
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella sote-keskuksien ja apteekkien välille koottiin verkosto yhteistyön kehittämiseksi ja asiakkaan hoitopolun turvaamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Monialaisuus
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys
Osaaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuki- ja koordinaatiomalli systeemisen toimintamallin  ja systeemisen työotteen käyttöönottamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteensovitetuilla toimintamalleilla yhtenäistetään eri palveluihin ohjautumisen perusteita, palvelutarpeen tunnistamista osana asiakkaan moniammatillista palvelu- ja hoitopolkua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Monialaisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aikuisten sosiaalityön, perusterveydenhuollon vastaanoton sekä mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon ammattilaisten yhteistyön konsultointikanava.