Suodata hakutuloksia
Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Kotihoito
Matalan kynnyksen palvelu
Suun terveydenhuolto
Ravitsemus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnassa on tarkoitus tunnistaa kotihoidon asiakkaan suun terveyden ongelmat ja ravitsemustila kotikäynneillä, joita toteuttavat lähihoitaja ja suuhygienisti työparityöskentelynä.

Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Sosiaaliala
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vammaisasioiden osaamiskeskus keskittää hyvinvointialueiden tasolla vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvän erityisosaamisen, vahvistaa palveluiden integraatiota ja eri ammattilaisten välistä

Paikkakunta tai maakunta
Keski-Uusimaa
Kymenlaakso
Aihealueet
Monialaisuus
Ehkäisevä päihdetyö
Päihdepalvelut
Lastensuojelu
Yhteistyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli perustuu Tulevaisuuden lastensuojelu- hankkeen Lastensuojelun monitoimijaisen verkoston päihdepalvelut- työpaketissa eri alueilla tehdystä kehittämistyöstä, jonka tavoitteena on malli

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Ikääntyminen
Kotihoito
Asumispalvelut
Päivätoiminta
Osallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Laaditaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäkeskuksen palvelulupaus osana palvelustrategiaa. 

 

Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Aihealueet
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Lastensuojelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun monialaisen kehittämisen MONNI-hankkeessa kehitettiin lastensuojeluun kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintarakenne Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Järjestöt
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohtaaminen
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointitarjotin.fi kokoaa pohjoissavolaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelut yhteen, jolloin asukkaat löytävät ne helposti ja sote-alan ammattilaiset voivat hyödyntää niitä.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Pirkanmaan RRP-hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan kokonaisuudessaan koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista, hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoonpääsyn nopeuttami

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Pohjanmaa
Lumijoki
Muhos
Liminka
Kempele
Aihealueet
Perhepalvelut
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteiskehittäminen
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lakeuden alueella toteutettu perhekeskustoiminnan ja palveluohjauksen yhteiskehittämisen työpajakokonaisuuksia. Mukana kunnan, 3. sektorin ja yksityiset toimijat.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Aihealueet
Kuntoutus
Kotihoito
Ikääntyminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena luoda yhtenäinen kuntouttavan arviointijakson toimintamalli koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Paikkakunta tai maakunta
Pohjois-Savo
Kuopio
Aihealueet
Kotihoito
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Työhyvinvointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Parannetaan kotihoidon mielenterveys- päihdekuntoutujien asiakaskokemusta ja ammattilaisten työhyvinvointia keskittämällä mielenterveys- ja päihdeasiakkuuksia sekä osaamista.