Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Avosairaanhoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveyskeskuksen mielenterveyspalveluiden psykiatriset hoitajat jalkautuvat terveyskeskuksen vastaanotolle pitämään ensilinjan mielenterveys-ja päihdehoitajan vastaanottoa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Hoidontarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla perusterveydenhuollon vastaanottopalveluiden toimintamalli yhteisasiakkuuksille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kuntoutus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten fysio- ja toimintaterapian arviointi- ja kuntoutusprosessien muotoilu ja yhtenäistäminen Kymenlaakson alueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Hoidontarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakas täyttää Terapianavigaattorin ennen yhteydenottoaan asiakasohjaukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Tiedonhallinta
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjaamisen ja kirjaamisen ohjeistuksen kehittäminen yhtenäiseksi Kymsoten alueella. Tiedonhakuun ammattilaisen portaalin kehittäminen ja jalkauttaminen. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaaliala
Yhteistyö
Palliatiivinen hoito
Kotisairaala
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ja HUS Hyvinkään sairaala muodostavat palliatiivisen keskuksen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Sulkava
Savonlinna
Enonkoski
Rantasalmi
Aihealueet
Moniammatillisuus
Palliatiivinen hoito
Hoidontarve
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palliatiivinen moniammatillinen tiimi kokoontuu joka torstai käymään läpi palliatiivisen keskuksen hoidossa olevien potilaiden ja heidän läheistensä asiat tarvelähtöisesti. Tiimissä on mukana mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Perhepalvelut
Vuorovaikutus
Seksuaalisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen käynti kerrallaan palvelua lapsiperheille, joilla parisuhdekeskustelun tarvetta. Asiakas voi tulla vastaanotolle yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Perhepalvelut
Sosiaalihuolto
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Monialaisuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteistyömallin tavoitteena on Perhesosiaalityön ja Lapsiperheiden kotipalvelun yhteisten perheiden sujuvampi palveluun pääsy, verkostoyhteistyön ja systeemisyyden vahvistaminen sekä työskentelyn v

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Yhteistyö
Hyvinvointialue
Järjestöt
Kumppanuus
Verkostot
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli pitää sisällään kolme eri osa-aluetta: järjestöasiain neuvottelukunta JANE, Kumppanuuspöytä sekä hyvinvointialueen järjestöfoorumit.