Järjestöjen koordinointirakenne Pirkanmaan perhekeskuksessa

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita Pirkanmaan verkostomaisessa perhekeskuksessa. Järjestöjen koordinointirakenteen avulla pyritään varmistamaan kaikkien pirkanmaalaisten järjestöjen osaamisen ja palveluiden mukaan saaminen perhekeskukseen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Järjestöjen koordinointirakenne Pirkanmaan perhekeskuksessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöt ovat keskeisiä toimijoita Pirkanmaan verkostomaisessa perhekeskuksessa. Järjestöjen koordinointirakenteen avulla pyritään varmistamaan kaikkien pirkanmaalaisten järjestöjen osaamisen ja palveluiden mukaan saaminen perhekeskukseen.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan perhekeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

05.11.2023

Viimeksi muokattu

15.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Perhekeskus muodostuu kuntien, hyvinvointialueen, järjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen ja Kelan toimijoista, palveluista ja toiminnoista. Järjestöt toimivat näin ollen perhekeskuksessa tasavertaisina kumppaneina muiden organisaatioiden kanssa. Järjestöjen osalta perhekeskuksessa ovat mukana sekä ammatillinen että vapaaehtoistoiminta.

Perhekeskuskehittämisen aikana on tullut esille, että muut perhekeskustoimijat eivät tunne järjestötoimijoiden palveluita, toimintoja ja osaamista riittävän hyvin. Tämän vuoksi järjestöjen osaamista sekä niiden tuottamia palveluita ja toimintaa ei osata hyödyntää eikä tarjota lapsille, nuorille ja perheille. Eri toimijat voisivat myös toteuttaa perhekeskustoimintaa nykyistä enemmän yhdessä, organisaatiorajat ylittäen. Pirkanmaan perhekeskuksessa lähdettiinkin vahvistamaan järjestöjen ja yhdistysten koordinointia osaksi perhekeskusta.

Vuoden 2023 alussa järjestettiin yksi suuri verkostotapaaminen, johon kutsuttiin toimijoita sekä järjestöistä että seurakunnista. Tapaamisessa hahmoteltiin järjestöjen roolia osana perhekeskusta ja aloitettiin koordinaatiorakenteiden luominen. Kevään aikana koottiin pienempi työrukkanen, johon kutsuttiin perhekeskuksen keskeisimpiä järjestötoimijoita jatkotyöstämään koordinaatiorakenteita.

Kevään 2023 alueellisissa perhekeskus kick off -tilaisuuksissa oli mukana myös järjestötoimijoita suunnittelemassa alueellista toimintaa ja verkostoitumassa alueen muiden perhekeskustoimijoiden kanssa. Järjestöillä on myös edustajat sekä alueellisissa koordinaatioryhmissä että maakunnallisessa ohjausryhmässä. Myös paikallisia verkostoja kannustetaan vahvasti kutsumaan järjestöjä mukaan paikalliseen perhekeskustoimintaan.

Loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana on alkamassa erilaisia prosesseja, joiden myötä myös järjestöjen koordinaation rakenteet osana perhekeskusta tulevat tarkentumaan:

  • Lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivat järjestöt keskustelevat mahdollisen lapsiperhejärjestöjen verkoston perustamisesta.
  • Kumppanuusyhdistys Arttelin koordinoimaan järjestöagenttitoimintaa kehitetään ja tavoitteena on rekrytoida omat järjestöagentit perhekeskustoiminnalle. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kuntien järjestöyhdyshenkilöiden kanssa.
  • Maakunnallinen järjestöyhteistyöryhmä aloittaa toimintansa loppuvuonna 2023.
  • Maakunnallista sähköistä perhekeskusta kehitetään ja tavoitteena on integroida myös järjestöjen toiminta osaksi yhteistä alustaa Lähellä.fi-sivuston kautta.

Vuoden 2024 aikana luodaan yhteinen kuva siitä, miten nämä erilaiset koordinaatiorakenteet yhteensovitetaan ja miten varmistetaan, että kaikille maakunnan järjestötoimijoille mahdollistetaan osallistuminen perhekeskuspalveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä