Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhdessä kaupunginosassa käynnistettiin perhekeskustoimintaa THL:n perhekeskustoimintamallin mukaisena. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perhekeskus pilotti -Etelä-Pohjanmaa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhdessä kaupunginosassa käynnistettiin perhekeskustoimintaa THL:n perhekeskustoimintamallin mukaisena. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

08.11.2023

Viimeksi muokattu

27.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Yhteistoimijuus ja monitoimijuus pilotissa: perhekeskus liittää toimijat ja toiminnot yhteen, antaa voimia uuteen toimintakulttuuriin ja toisen tekemisen ymmärtämiseen.

Toimintaympäristö **

Perhekeskustoiminta pilotti kohdentui Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhden kaupungin yhden suuren asuntoalueen asukkaille. Väestö alueella koostui erilaisissa sosioekonomisissa tilanteissa olevista perheistä. Alueen asukkaissa nousee myös marginaaliryhmä, jossa työttömyyttä, vähävaraisuutta, maahanmuuttaja taustaisuutta sekä läheisverkosto vähäisyyttä. Pilotin tarkoituksena oli, että keskustan palveluista kaukana oleville perheille perheiden palvelut ovat helposti saatavilla omalla asuinalueella, syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tavoitteena oli matalan kynnyksen palveluiden ja toimintojen saavutettavuus. Toiminta oli helposti lähestyttävää, eikä leimannut perhettä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

 Väestö alueella koostui erilaisissa sosioekonomisissa tilanteissa olevista lapsiperheistä. Alueen asukkaissa nousee myös marginaaliryhmä, jossa työttömyyttä, vähävaraisuutta, maahanmuuttaja taustaisuutta sekä läheisverkosto vähäisyyttä.

Asiakkaille mahdollistettiin jalkauttamalla palvelut omaan luonnonmukaiseen ympäristöön 

 • moni-info palvelu: sovitut perhekohtaiset tapaamiset,
 • sosiaalihuollon palveluohjaus neuvolan ja varhaiskasvatuksen tiloihin
 • lapsiperhesosiaalityö varhaiskasvatuksen  ja neuvolan tiloihin
 • perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminta (MLL, Seamk LivingLab )
 • taidepajatoiminta (kulttuuri ja taide )
 • teemoittaisia palvelutietoiskuja perheen arjesta nousevien aiheiden mukaan
 • lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö alueelle
 • vanhemmuuden tuki jälkihuollossa vertaisryhmät
 • talouskahvila - vinkkejä lapsiperheiden talouteen (hanke- yhteistyö )

   

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • ydinpalveluissa tulee luoda vastinpareja
 • asiantuntijuutta tulee jakaa
 • palveluita tulee keventää
 • palveluista tulee luoda aito kokonaisuus
 • palveluintegraatio tulee toteuttaa eri tasoilla
 • luoda yhteinen käsitys mikä ja mitä perhekeskus on
 • luoda yhteinen käsitys miten asiakas ja perhelähtöisyys toteutuu
 • tulee huomioida lainsäädännölliset uudistukset
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Neuvolan ja varhaiskasvatuksen säännöllinen tarpeen mukainen keskinäinen yhteydenpito. Edellä mainittujen lisäksi  sosiaalihuollon palveluohjauksen ja perhekeskuksen koordinaattorin yhteydenpito, neuvonanto ja konsultaatio mahdollisuus. Järjestöjen yhteistoiminnallisuuden aktivoiminen integroituen perhekeskustoimintaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • johtotason sitoutuminen ja tuki
 • jokaisen tulee sitoutua konkreettiseen tekemiseen muutosten mahdollistamiseksi
Kansikuva
Perhekeskuspilotti kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis