Lapsiperheiden palveluohjauksen käynnistämisen askeleet

Lapsiperheiden palveluohjauksen toiminnan käynnistämisen tueksi koottu materiaali, jonka avulla perhekeskusalueilla voidaan tehdä tarvittavat toimenpiteet ja käynnistää lapsiperheiden palveluohjauksen toiminta perhekeskuksissa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lapsiperheiden palveluohjauksen käynnistämisen askeleet
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lapsiperheiden palveluohjauksen toiminnan käynnistämisen tueksi koottu materiaali, jonka avulla perhekeskusalueilla voidaan tehdä tarvittavat toimenpiteet ja käynnistää lapsiperheiden palveluohjauksen toiminta perhekeskuksissa. 

Toteutuspaikka
pohjois-pohjanmaan hyvinvointialueen perhekeskukset
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit
Kuva
kuvassa piirroskuva, jossa henkilö kävelee portaita. Askelmiin on kirjoitettu toiminnan käynnistämisen eri vaiheet, kuudelle eri askelmalle.e
Kuvateksti
Kuvassa lapsiperheiden palveluohjauksen toiminnan käynnistämisen vaiheet.

Luotu

06.11.2023

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Lapsiperheiden palveluohjauksen kehittämistyötä on tehty jo ennen HVA-siirtymää entisisiä soteorganisaatioissa ja yhteistyössä eri perhekeskustoimijoiden kanssa. Tällä hetkellä kehittämistyöhön vaikuttaa laajasti ja erityisesti tarve vahvistaa monialaista yhteistyötä eri ammattilaisten kesken. Taustalla ovat kasvaneet palvelutarpeet erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyvissä asioissa, lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluiden kesken oleva organisoituminen ja perheiden arjen kompleksiset tilanteet, jotka näkyvät monissa eri palveluissa ja toiminnoissa. Yksi kehittämistyöhön keskeisesti tässä tilanteessa vaikuttava asia on myös HVA-siirtymään liittyvät yleisen organisoitumisen haasteet, uusi iso organisaatio on vielä "nuori" eikä kaikkia toimintoja ja osa-alueita ole vielä ehditty linjata eikä saada yhdenmukaistettua. Se tuo haasteita mm. kehittämistyön johtamiseen ja vastuuasioihin kehittämistyön eteenpäin viemisestä. 

 

Uusien toimintamallien pohtiminen on välttämätöntä muuttuneessa toimintaympäristössä. Muuttuneeseen toimintaympäristöön vaikuttavat hyvinvointialueelle siirtymisen myötä tulleet uudet organisoitumisen tavat, uudet toimintayksiköt, mutta myös kasvaneet palvelutarpeet ja pula osaajista. Kehittämistyössä näkyy kentällä oleva osaajapula. Kiire ja työmäärä aiheuttaa sen, että kehittämistyölle ei koeta olevan  aikaa, siihen ei ehditä mukaan ja sen johdosta ammattilaiset eivät koe heillä olevan riittävästi osallisuuden mahdollisuuksia tuoda omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan kehittämiseen. Kehittämistyön koetaan olevan toisinaan irrallista ja sen eteneminen on hidasta, kun kentän ammattilaisia ei saada sitoutettua mukaan uusiin toimintamalleihin. 

 

Kansikuva
Kuvassa hymyilevä  henkilö, jolla kuulokemikrofoni.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä