Toimintamalli systeemisen työotteen juurruttamiseksi Kymenlaakson hyvinvointialueen lastensuojelulaitoksiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Systeeminen työote lastensuojelulaitoksiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli systeemisen työotteen juurruttamiseksi Kymenlaakson hyvinvointialueen lastensuojelulaitoksiin.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Marja Långvik

Luotu

20.11.2023

Viimeksi muokattu

07.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Systeemisen työotteen koulutus ja juurtuminen Kymenlaakson hyvinvointialueen viiteen lastensuojelulaitokseen.

Johto on linjannut keskeiset painopisteet systeemiseen työotteeseen lastensuojelulaitoksissa: perhe työn kohteena kaikissa lastensuojelulaitoksissa, perheen kanssa työskennellään vähintään viikoittain ja kaikissa yksiköissä käytetään perhearviointimenetelmää. 

Koko lastensuojelulaitosten henkilöstölle on järjestetty systeemisen koulutuspäivä. Jokainen työryhmä valitsi johdon painopisteiden lisäksi kolme työryhmälle tärkeää teemaa systeemisen koulutuksesta. 

Lastensuojelulaitoksissa pidettiin työnohjauksellinen juurrutusprosessi, joka sisälsi viisi kolmen tunnin kestoista ohjauskertaa erikseen jokaisen työryhmän kanssa. Tavoitteena oli varmistaa systeemisen työotteen toteutuminen liittämällä keskeiset tekijät toiminnan käytäntöihin.

Työryhmissä tehdyt työprosessit koottiin kokonaistiedoksi ja näistä rakentui Kymenlaakson hyvinvointialueen lastensuojelulaitosten työn systeeminen arvopohja sekä keskeisimmät yhteiset toiminnan käytännöt. 

Juurrutusprosessin päättyessä järjestettiin kehittämisaikaa lastensuojelulaitosten palveluesimiesten sekä lastensuojelulaitosten johdon kanssa, jolloin linjattiin uudet yhteiset toimintatavat ja arvopohja sekä sitoutettiin ja suunniteltiin työn jatkumista käytännön tasolla. 

 

Toimintaympäristö **

Systeemistä toimintamallia ja työotetta on juurrutettu lastensuojeluun jo useita vuosia. Kymenlaakson hyvinvointialueella vuonna 2022 päätettiin ulottaa seuraavaksi systeemisen työotteen koulutus ja juurrutustyö hyvinvointialueen omiin viiteen lastensuojeluyksikköön.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lastensuojelulaitoksessa asiakas on sijoitettu lapsi ja hänen perheensä/ läheisverkostonsa. 

Systeeminen työote on lastensuojelulaitoksen työntekijän työote, joka kohdentuu lastensuojelulaitoksen asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. 

Koko hyvinvointialueen lastensuojelulaitosten henkilöstö on osallistettu systeemiseen koulutukseen ja kehittämistyöhön.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

kts edellinen

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lastensuojelulaitoksilla on yhteinen systeeminen tapa toimia, systeeminen toiminta on avattu osaksi arjen käytäntöjä. Kaikissa yksiköissä työn kohteena koko perhe ja käytetään perhearviointimenetelmää. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille ja toimintaympäristöihin. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis