Omahoito

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Avosairaanhoito
Digitaaliset palvelut
Psykososiaalinen menetelmä
Hoitotakuu
Omahoito
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Henkilö saa hoidon tarpeen arvion, hoitosuunnitelman ja ajan varauksen mielialaoireissa jokaisena arkipäivänä. Välineinä Päijät-Sote sovellus ja terapianavigaattori.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Omahoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa on kuvattu geneerinen malli digitaalisten hoito- ja palvelupolkujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Digitaaliset palvelut
Omahoito
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on rakentaa tyypin 2 diabeetikon digihoitopolku perusterveydenhuoltoon Vakka-Suomen (Sote-keskus 1) alueelle ja selkiyttää tyypin 2 diabeetikon hoito- ja palvelupolkua.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Omahoito
Etsivä työ
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Senioritoimintamallissa luodaan hyvinvointialuetasoinen etsivän-  ja löytävän  vanhustyön toimintamalli sekä kehitetään ohjausta ja neuvontaa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Omahoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arjen tuen palveluiden lähityöntekijät toteuttivat alun perin vastaanottotoimintaan kehitettyä ohjattua omahoitoa osana työtään nuoren arkiympäristössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Sähköinen asiointi
Omahoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoito- ja palveluketjujen kehittämisessä on vahvistettu muun muassa asiakkaan omahoidon ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia, selkiytetty ja edistetty työnjakoa ja yhteistyötä eri toimijoiden väl

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Mielen hyvinvointi
Palvelupolku
Mielenterveys
Omahoito
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Parantaa lasten ja nuorten mielenterveyden palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kaikissa tuen tarpeen vaiheissa sekä edistää omahoitopalveluiden käyttöä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Muistisairaudet
Moniammatillisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Omahoito
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli mahdollistaa yhdenvertaisen, oikea-aikaisen ja sujuvan hoito- ja palvelupolun niin asiakkaan kuin sote työntekijöiden näkökulmasta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Mielenterveys
Omahoito
Kaksikielisyys
Kulttuuri
Vähemmistöt
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Työikäiset
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä malli on valmis pohja mielenterveystalon käännättämiseksi saamenkielille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Prosessien kehittäminen
Perusterveydenhuolto
Osallisuus
Hoitotakuu
Omahoito
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Eloisan vastaanotto -valmennus on luotu vastaamaan organisaation tarpeita. Keskiössä on pitkäaikaissairaiden hoidon jatkuvuus ja laatu.