Kansa-koulu 6 – Sosiaalialan kirjaamisosaamista tukemassa (RRP, P4, I3)

Kansa-koulu-hankkeet tarjoavat tukea hyvinvointialueille ja yksityisille palveluntuottajille sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen ja kirjaamisosaamisen vahvistamiseen vuosien kokemuksella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansa-koulu 6 – Sosiaalialan kirjaamisosaamista tukemassa (RRP, P4, I3)
Lyhyt kuvaus

Kansa-koulu-hankkeet tarjoavat tukea hyvinvointialueille ja yksityisille palveluntuottajille sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen ja kirjaamisosaamisen vahvistamiseen vuosien kokemuksella.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä kansallisesti. Hanke pyrkii turvaamaan Kansa-koulun kirjaamismateriaalin jatkohyödyntämisen. Tavoitetila on, että kirjaamiskäytäntöjen soveltaminen ja kehittäminen on jatkuvaa ja kansallisesti ohjattua.  Hankkeen toiminta jakautuu kahteen työpakettiin:

  1. Ensimmäisen työpaketin tavoitteena on edistää sosiaalihuollon kirjaamisen perusosaamisen lisääntymistä kansallisesti. Peruskurssilla saavutettu osaaminen tukee kansallisten kirjaamisohjeiden käyttöönottoa, tietopohjan laadun lisääntymistä sekä sosiaalihuollon ammatillisen osaamisen vahvistumista kirjaamisen osalta.  
  2. Toisen työpaketin tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja soveltuvin osin yhdistää Kansa-koulun toimintamalleja ja materiaaleja osaksi kansallista kirjaamisen tukea. Tavoitteena on tiivistää myös verkostoyhteistyötä, jotta tuetaan alueellisten kirjaamisverkostojen ja THL:n kansallisen kirjaamisverkostotoiminnan yhteistoimintaa. 

Hankkeen tavoitteiden täyttyminen tukee hyvinvointialueita vahvistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta, koska laadukas sosiaalihuollon kirjaamisen perusosaaminen sekä jatkuva kirjaamisen kehittäminen on sen edellytys. Samalla vahvistetaan kansallisesti yhtenäistä ymmärrystä sosiaalialan kirjaamisen perusteista, mikä välillisesti tuottaa yhtenäisempiä toimintakäytäntöjä ja sitä kautta ehkäisee asiakkaiden eriarvoistumisen lisääntymistä. 

Toimiaika

1.5.–31.12.2024

Toimijat

Hanke on valtakunnallisen sosiaalialan osaamiskeskusverkoston yhteenliittymän hanke. Hankkeen hallinnoijana toimii Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO.

Muiksi hankkeen osatoteuttajiksi on valittu osaamiskeskusverkostosta
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa Pikassos
Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Socca

Olemme mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sote-kirjaamisen kehittämistä edistävässä kansallisessa verkostossa. Hankkeella on erityisrooli alueiden sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisen verkostojen ja kansallisen verkoston yhteistoiminnan tukemisessa. Osallistumme verkoston toimintaan ja tiedonvaihtoon. Hanke jakaa sen omista työpajoista ja verkostoista saatua tietoa ja hankkeen tuotoksia verkoston käyttöön. 

 

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Marianna Heikkilä
Yhteyshenkilön organisaatio
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
marianna.heikkila@varha.fi

Luotu

07.06.2024

Viimeksi muokattu

12.06.2024