4-osainen työpajasarja auttaa organisaatiota tunnistamaan sopivien työkalujen avulla yrityksen digitaalisten palvelujen haasteita ja mahdollisuuksia sekä muotoilla palvelut pienten kokeilujen kautta asiakaslähtöisesti.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digikyvykkyyden kehittäminen -työpajasarja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

4-osainen työpajasarja auttaa organisaatiota tunnistamaan sopivien työkalujen avulla yrityksen digitaalisten palvelujen haasteita ja mahdollisuuksia sekä muotoilla palvelut pienten kokeilujen kautta asiakaslähtöisesti.

Toteutuspaikka
Työelämälähtöinen kyvykkyyksien johtaminen ja kehittäminen -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Nadja Marjomaa

Luotu

18.12.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Työpajasarjasta kehitettiin ja tuotteistettiin 4-osainen valmennus-kata -malli, joka on systemaattinen ja määrämuotoinen menetelmä työyhteisön ja työntekijöiden digitaalisia taitojen arviointiin ja kehittämiseen. Valmennus-katan avulla voidaan tukea yritysten yhteisöllistä kehittämistä ja auttaa ideoimaan palveluratkaisuja, priorisoimaan ratkaisuvaihtoehtoja sekä toteuttamaan pieniä kokeiluja. Lisäksi tuotettiin digikyvykkyyden kehittämisen tueksi organisaatioissa Digikyvykkyyden pelikirja, jonka avulla inspiroidaan yritystä jatkamaan työpajoissa aloitettua toiminnan kehittämistä.

Toimintaympäristö **

Digitaalinen asiakaspalvelu on yhä tärkeämpää ja monimuotoisempaa. Työyhteisöt ja työntekijät tarvitsevat tukea digitaalisten taitojen arviointiin sekä kehittämiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mallia pilotoitiin isännöintialan yrityksessä digikyvykkyyden kehittämiseksi. Ohjelman lähtökohtana olivat yrityksessä tunnistettu sähköisten palvelujen kehittämistarve. Tavoitteena oli tunnistaa sopivien työkalujen avulla yrityksen digitaalisten palvelujen haasteita ja mahdollisuuksia sekä muotoilla palvelut pienten kokeilujen kautta asiakaslähtöisesti. Työpajasarjasta julkaistiin artikkeli "Työkaluja pk-yrityksen digikyvykkyyden muotoiluun".

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Valmennusmallia voi hyödyntää organisaation omassa kehittämistoiminnassa sellaisenaan tai ulkopuolisen fasilitaattorin ohjaamana.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Työpajasarjan koettiin vahvistavan eri henkilöstöryhmien yhteistoimintaa ja ymmärrystä toistensa tekemästä työstä. Kun yrityksen henkilöstö työskentelee samojen asiakkaiden kanssa, ymmärrys eri vaiheissa tehdystä työstä auttaa hahmottamaan asiakasprosessin kokonaisuutta

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Muotoiluajattelun menetelmiä soveltava työpajasarja auttaa organisaatiota tunnistamaan digitaalisten palveluiden asiakkaiden tarpeita ja pelikirjaa voi hyödyntää työyhteisön digikyvykkyyden kehittämisessä.

Kansikuva
Digikyvykkyyden pelikirjan etusivu, jossa alaotsikot DigiNyt, DigiHorisontti, DigiVahvuudet ja DigiOppiminen.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis