AATOS -ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa

AATOS -ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa 2019-202

Aatos -hankeen tavoitteena on Etelä-Karjalan kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden autonomian, sitä tukevan järjestelmän ja osaamisen kehittäminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
AATOS -ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

AATOS -ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa 2019-202

Aatos -hankeen tavoitteena on Etelä-Karjalan kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden autonomian, sitä tukevan järjestelmän ja osaamisen kehittäminen.

Toteutuspaikka
Lappeenranta
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Tekijä

Socom Oy

Luotu

30.08.2021

Viimeksi muokattu

29.09.2021
Ratkaisun perusidea **

AATOS-hanke tuottaa tietoa ja osaamista
ikääntyneiden teknologiaa ja digitaalisuutta
hyödyntäviin kotihoidon palveluihin ja tätä kautta
lisää asiakkaiden ja työntekijöiden autonomiaa.
Hankkeessa syntyy palveluprosesseja, tiimi-,
esimiestyötä ja johtamista tukevia digitaalisia
ratkaisuja ja tietoa kustannusvaikutuksista. Autonomian
vahvistuminen parantaa palvelujen laatua
ja asiakkaiden hyvinvointia.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät:  
Eksotessa ja sote-alan yrityksissä toimivat sairaanhoitajat ja lähihoitajat
Saimaan ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat
Saimaan ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat
Sote-alan opettajat Saimaan ammattikorkeakoulussa ja Saimaan ammattiopistossa
Eksoten kotihoidon palveluissa toimivat esimiehet ja johtajat

Hankkeen välilliset kohderyhmät:
Sote-alan työnantajat
Kotihoidon asiakkaat ja heidän omaisensa
IT-alan kehittäjät ja muut IT-alan yritykset

Toimintaympäristö **

Kodinhoitopalvelut

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ikääntyneet, kotihoitopalvelun asiakkaat ja työntekijät.
 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Miten?

Kotihoidon asiakashaastatteluilla selvitetään
teknologian hyödyntämistarpeet, kokemukset ja
tuen tarve. Tältä pohjalta suunnitellaan ammattilaisten
koulutuksiin digitaalisen toimintaympäristön
hyödyntämisen sisältöjä, pedagogisia
ratkaisuja ja selvitetään tulosten vaikutuksia.
Ratkaistaan työssä, järjestelmissä ja toimintatavoissa
olevat mahdolliset solmukohdat ja mallinnetaan
ratkaisujen käyttöönottoprosessi.
Kehitetään tiimi- ja esimiestyön malli ja sitä
tukevia tietojärjestelmiä sekä toteutetaan
henkilöstövalmennuksia. Kehitetään tiimityön
ja palvelujen kehittämistä tukeva asiakaspalautteen
tuottamis- ja hyödyntämismalli. Valitaan
autonomiaa ja johtamista tukevat digitaaliset
ratkaisut sekä arvioidaan työn autonomian kehittymistä
ja kustannusvaikutuksia.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Miksi?

Kotona asuvien ikäihmisten määrä kasvaa valtakunnallisesti
ja kotihoidon tehtävä on turvata asiakkaan
kotona asuminen tarpeenmukaisilla palveluilla.
Oikeat teknologiset ratkaisut, digitaaliset työkalut ja
ohjaus tukevat palvelun laatua ja autonomiaa. Niiden
hyödyntäminen varmistaa palvelujärjestelmän kyvyn
vastata kasvavaan kysyntään. Osaaminen on edellytys
myös työssä pysymiseen.

AATOS-hankeen videoesitys

AATOS-hankkeen esitys

 

AATOS-hankkeen uutiskirje lokakuu 2021- dokumentin löydät välilehdeltä  Kehittämisen polku

-> Kuvaa ja jaa -> Arvioinnin tulokset tiivistettynä kohdasta

 

 

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

kts.edellä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready