Aikuisten lihavuuden hoitoketju Kymenlaakson hyvinvointialueella

Hoitoketjun tavoitteena on yhtenäistää lihavuudenhoito Kymenlaakson hyvinvointialueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Aikuisten lihavuuden hoitoketju Kymenlaakson hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hoitoketjun tavoitteena on yhtenäistää lihavuudenhoito Kymenlaakson hyvinvointialueella.

Toteutuspaikka
Kymsote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Hanna Hovi

Luotu

01.12.2022

Viimeksi muokattu

06.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Lihavuuden puheeksioton vahvistaminen. 

Lihavuuden tunnistaminen ja diagnosoiminen. 

Seuloa strukturoidulla haastattelulla motivoituneet potilaat ja ohjata potilaat heille sopivaan lihavuuden hoitointerventioon.

Tunnistaa potilaan kaikki liitännäissairaudet ja ohjata potilas liitännäissairauksien hyvään hoitoon ja seurantaan.

Strukturoitu haastattelu toimii  mini-interventiona potilailla, joilla ei ole vielä hoitomotivaatiota lihavuuden hoitoon.

Yhtenäinen toimintamalli maakunnallisesti sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

 

Toimintaympäristö **

Lihavuuden hoitoketjua lähdettiin toteuttamaan osana elintapaohjauksen toimintamallia hankekehittämisen tuella. 

Elintapaohjausken konseptiin pääset tutstumaan oheisesta linkistä

Verkkopuntari on osa elintapaohjauksen konseptia

kts linkistä:

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/elintapaohjauksen-konsepti-kymsote

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Työikäiset Kymenlaaksolaiset

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli on kehitetty moniammatillisena yhteistyönä. 

Mallinnetaan IMS, osoittautui niin vaikeaksi, että siitä luovuttiin. 

Jalkautetaan laajasti organisaation palveluiden osastokokouksissa, Organisaation intrasssa, 

Kolmannensektorin ja yksityissektorin tiedottaminen. Käytetään olemassa olevia verkostoja: työterveyshuollon verkosto, järjestöverkosto ja elintapaohjauksen alueellinen verkosto. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arvioidaan säännöllisissä palavereissa kehittäjäporukan kanssa.

Terveysportin hoitoketjua tarkastellaan ja päivitetään tarvittaessa vuosittain.

Toimintamalli on otettu käyttöön Kymenlaakson hyvinvointialueella.

Vinkit toimintamallin soveltajille **
Kansikuva
Lihavuuden hoitoketju

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis