Etunimi
Hanna
Sukunimi
Hovi
Organisaatio
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)
Esittelyteksti
Olen tulevaisuuden sotekeskuksessa kehittäjänä ja kehityskohteet ovat etäpalvelut ja hyte elintapaohajus toiminta

Toimintamallit, joissa mukana

Elintapaohjauksen konsepti
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lihavuuden hoitoketju
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Omaolo brändikuva
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut

Ota puheeksi
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Varhainen tunnistaminen

Digitaalinen PEF-mittari ja mobiilisovellus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Verkkopuntari
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kymsote Tulevaisuuden sote-keskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset