Etunimi
Hanna
Sukunimi
Hovi
Organisaatio
Kymenlaakson hyvinvointialue
Esittelyteksti
Kehittämisalueeni on investointi 1 Pilari 4 digitaalisten hoitopolkujen laajentaminen

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
RRP
Prosessien kehittäminen
Digitaaliset palvelut
Palvelupolku

Lihavuuden hoitoketju
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointi ja terveys
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvointivalmennus
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Omaolo brändikuva
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut

Ota puheeksi
Toimintamalli
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Varhainen tunnistaminen

Digitaalinen PEF-mittari ja mobiilisovellus
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Verkkopuntari verkovalmennus
Toimintamalli
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Kymsote Tulevaisuuden sote-keskus
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Asiakaslähtöisyys
Hoitotakuu