Ammattilaislähtöiset Omaolon hyvinvointivalmennukset mielenterveys- ja päihdepalveluissa

Omaolossa on julkaistu 10 sähköistä hyvinvointivalmennusta. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitotyön ammattilaiset käyttävät asiakastyön tukena Omaolon hyvinvointivalmennuksia asiakaslähtöisesti kutsumalla asiakkaan valmennukseen Omaoloviestillä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ammattilaislähtöiset Omaolon hyvinvointivalmennukset mielenterveys- ja päihdepalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaolossa on julkaistu 10 sähköistä hyvinvointivalmennusta. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoitotyön ammattilaiset käyttävät asiakastyön tukena Omaolon hyvinvointivalmennuksia asiakaslähtöisesti kutsumalla asiakkaan valmennukseen Omaoloviestillä.

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointialue, mielenterveys- ja päihdepalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Minna Tuuri

Luotu

16.05.2023

Viimeksi muokattu

16.05.2023
Ratkaisun perusidea **

Ammattilaiset sopivat asiakkaan kanssa sähköisen hyvinvointivalmennuksen aloituksesta. Ammattilainen kutsuu asiakkaan Omaolossa valmennukseen. Asiakas kirjautuu Omaoloon ja aloittaa valmennuksen. Ammattilaisella mahdollisuus seurata työjonolla asiakkaan valmennuksen edistymistä ja tukea asiakasta valmennuspolulla.

Toimintaympäristö **

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimintaympäristön haasteet nousevat usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Alueen demografinen ja sosioekonominen tilanne on haastava, henkilöstökysymykset ajankohtaisia ja samanaikaisesti uudistuva lainsäädäntö edellyttää toiminnan voimakasta ja jatkuvaa kehittämistä. THL:n arviointiraportin (2021) mukaan Päijät-Hämeessä työttömyys on monimuotoista, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on paljon. Mielenterveys- ja päihdeongelmat korostuvat, ja ylisukupolvinen huono-osaisuus on yleistä. Monimuotoisia haasteita on erityisesti Lahden alueella. Alueen tunnusmerkkejä ovat maan keskiarvoa heikompi huoltosuhde, matalampi koulutustaso, korkeampi työttömyys sekä heikompi yleinen terveystilanne.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaat. Ammattilainen sopii asiakkaan kanssa sähköisen valmennuksen aloittamisesta terveyden edistämisen tukena.

Kansikuva
Asukas käyttää digipalveluja mobiilisovelluksella.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed