Asiakkaan toimintakyvyn seurannan mittarit kuntouttavassa päivätoiminnassa

Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaan kuntoutumisen seurantaan määritellyt mittarit Raisoft ohjelmistossa

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Asiakkaan toimintakyvyn seurannan mittarit kuntouttavassa päivätoiminnassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaan kuntoutumisen seurantaan määritellyt mittarit Raisoft ohjelmistossa

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Kirsi Hakola

Luotu

22.09.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Hyvinvointialueella ikäpalveluissa käyttöönotettu RAI järjestelmä halutaan hyödyntää myös kuntouttavan päivätoiminnan yksiköissä. Työpajatoiminnalla ammattilaisten kanssa määriteltiin mittarit, joilla saadaan merkityksellistä tietoa päivätoiminnan asiakkaasta. Käyttöön tulee iRAI-HC osittaisarviointi (DRSSR, BMI) ja SPPB. Arvioinnin sisältöä pohdittaessa huomioitiin kohderyhmä ja realistisesti mahdollisuudet tehdä arviointeja päivätoiminnan palvelussa tällä hetkellä. Tulosten avulla voidaan seurata asiakkaan toimintakyvyn muutosta. Lisäksi tiedon avulla voidaan arvioida päivätoiminta-palvelun vaikuttavuutta sekä kehittää palvelua.

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueella yhtenäisten mittareiden käyttöönotto kuntouttavan päivätoiminnan yksiköissä. Mittareilla saadaan näkyväksi asiakkaan toimintakyvyn muutosta ja kuntouttamisen vaikuttavuutta

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kuntouttavan päivätoiminnan henkilöstö ollut mukana määrittelytyöpajassa. Mittareiden valinnassa huomioitiin resurssit, joilla voidaan kuntouttavan päivätoiminnan asiakasta arvioida ryhmässä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin käyttöönotto edellyttää kuntouttavan päivätoiminnan henkilöstön kouluttamisen RAI arvioinnin tekemiseen. Päivätoiminnan yksiköissä RAI arviointiprosessin kuvaaminen on myös tärkeää, jotta arviointien tekeminen voidaan huomioida toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Myös tulosten ja toiminnan tarkastelu tulosten pohjaltaon suunniteltava.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamalli on kehitetty työpajatoiminnalla ja jalkautus alkaa vuonna 2024. Vaikuttavuus- tai arviointitietoja ei vielä saatavilla. Toimintamallien yhtenäistämisen tavoite saavutettiin, mutta jalkauttamiseen ei ehditty. HVA:n käynnistäessä yhtenäistettäviä toimintamalleja paljon eikä päivätoiminnan RAI järjestelmän hyödyntämiseen ehditty vuonna 2023.  

Toimintamallin käyttöönotto edellyttää kuntouttavan päivätoiminnan henkilöstön kouluttamisen RAI arvioinnin tekemiseen. Päivätoiminnan yksiköissä RAI arviointiprosessin kuvaaminen on myös tärkeää, jotta arviointien tekeminen voidaan huomioida toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Myös tulosten ja toiminnan tarkastelu tulosten pohjalta on suunniteltava. Alueen RAI koordinaattori vastaa käyttöönotosta ja kouluttamisesta. 

Kansikuva
Sininen talo keltaisella pohjalla. Vieressä teksti Asiakkaan toimintakyvyn mittarit kuntouttavassa päivätoiminnassa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis