Harrastustoiminta

Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

ANTOISA-hanke kehittää vapaa-ajan toimintaa autismikirjon nuorille sekä selvittää, mitä tukea nuoret ja heidän perheensä tarvitsevat nuoren kodin ulkopuolisen harrastamisen mahdollistamiseksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Päivätoiminta
Ikääntyminen
Toimintakyky
Harrastustoiminta
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntouttavan päivätoiminnan asiakkaan kuntoutumisen seurantaan määritellyt mittarit Raisoft ohjelmistossa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Liikunta
Harrastustoiminta
Kokeilu
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ideakilpailulla kerätään yhdistys- ja kuntatoimijoilta uudenlaisia ratkaisuja matalan kynnyksen liikuntatoimintaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Harrastustoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vuorovaikutus
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Harrastustoimintaa erittyistä tukea tarvitseville. Sosiaalisia taitoja sekä kommunikaatiotaitoja vahvistavan harrastustoiminnan suunnittelu ja toteutus.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Harrastustoiminta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Liikunta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikuntakaveri on toimintaan koulutettu vapaaehtoinen, joka tukee liikunnan aloittamista ja sen harrastamista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Harrastustoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Liikunta
Kulttuuri
Nuorisotyö
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kattava tieto-, koulutus-, ja harjoituspaketti luovista ja toiminnallisista menetelmistä käytettäväksi koulupäiviin, harrastuksiin ja nuorten ohjaamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Harrastustoiminta
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Oppilaitokset
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Meidän projekti! sisältää vinkkejä ja materiaaleja opiskelijoille, opettajille ja toimintaa järjestävälle taholle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Nuorisotyö
Harrastustoiminta
Elinikäinen oppiminen
Osallisuus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Höntsä -silta eteenpäin -hankkeessa kehitetty peli, jossa herätellään luovuutta, liikutaan ja pidetään hauskaa yhdessä!

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Vammaisuus
Nuorisotyö
Harrastustoiminta
Esteettömyys
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli on suunnattu erityistä tukea tarvitseville nuorille (vammaiset, pitkäaikaissairaat). Toiminta on monipuolista, yli diagnoosirajojen menevää ja sitä järjestetään yhteistyössä eri sekto

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuopio
Aihealueet
Syrjäytyminen
Työllistyminen
Psykososiaalinen tuki
Harrastustoiminta
Itsemäärääminen
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oman elämän seikkailu-malli tarjoaa tukityökalun nuorille syrjäytymisuhassa oleville aikuisille.