Digitaalinen perhevalmennus Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)

Toimintamallissa kuvataan digitaalinen perhevalmennus osana neuvolan palveluja Kymenlaakson hyvinvointialueen perhekeskuksessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digitaalinen perhevalmennus Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan digitaalinen perhevalmennus osana neuvolan palveluja Kymenlaakson hyvinvointialueen perhekeskuksessa.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, perhekeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Katri Alakunnas

Luotu

17.06.2024

Viimeksi muokattu

11.07.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Digitaalisen perhevalmennuksen sisällöt on tuotettu lähivalmennusten sisältöjä mukaillen. Digitaalinen toteutus on koottu artikkeleista, pohdintatehtävistä ja harjoituksista, videoista sekä yksittäisistä verkkosivulinkeistä. Digitaalinen perhevalmennus tullaan julkaisemaan verkkosivustolla.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson perhekeskuksen tarjoama perhevalmennus on osa lasta odottaville perheille tarkoitettuja perhekeskuksen palveluja. Perhevalmennuksen sisältöjä on kehitetty parin vuoden aikana, ja kehittämiseen on osallistunut eri perhekeskuksen ammattiryhmien edustajia. Perhevalmennusta koordinoi neuvola, jotka kuuluvat hallinnollisesti osaksi perhekeskuksen terveyspalveluja. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perhevalmennuksen osallistujista suurin osa odottaa ensimmäistä lastaan. Mukana on myös perheitä, joista toisella vanhemmalla voi olla lapsi aiemmasta suhteesta. Lasta odottavien vanhempien lisäksi perhevalmennukseen on mahdollista osallistua vanhemman valitsema tukihenkilö esimerkiksi lähisukulainen, ystävä tai doula. 

Kymenlaakson perhekeskuksen lasta odottavilta ja vuoden sisään lapsen saaneilta vanhemmilta on kerätty kyselyllä toiveita digitaalisen perhevalmennuksen kehittämisen tueksi. Vastauksissa nousi esiin toive saada enemmän tietoa vauvan syntymän jälkeisestä ajasta ja lapsen hoitoon liittyvistä asioista.

Kansikuva
Lapsi ja vanhemmat

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt

Kohderyhmä