Elintapaohjauskäytäntöjen yhtenäistäminen Pirkanmaalla (RRP, P4, I2)

Elintapaohjauksen saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen Pirkanmaan hyvinvointialueella. Yhteisten toimintamallien kehittäminen elintapaohjauksen -yhdyshenkilöverkoston kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Elintapaohjauskäytäntöjen yhtenäistäminen Pirkanmaalla (RRP, P4, I2)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapaohjauksen saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen Pirkanmaan hyvinvointialueella. Yhteisten toimintamallien kehittäminen elintapaohjauksen -yhdyshenkilöverkoston kanssa.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue/Integraatiotoimialue/Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuyksikkö
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Iina Laine

Luotu

08.05.2024

Viimeksi muokattu

27.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin (L612/2021 7. §). Elintapaohjauksen kokonaiskoordinaatiovastuu on hyvinvointialueella. Elintapaohjauksella on todettu olevan positiivisia vaikutuksia väestön elämänlaatuun ja terveyteen. Yhtenäisillä toimintatavoilla tarjoamme asukkaille tasa-arvoisesti tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ammattilaisilla on selkeät materiaalit antaa elintapaohjausta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koska elintapaohjaus kuuluu jossain määrin kaikkien sote-ammattilaisten työhön, on osaamisen kehittämisen kohderyhmänä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä