Kansallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti (RRP)

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta helposti löydettäväksi!

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa kehitetään kansallisia ja alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palveluja, toimintaa, yhteistyötä ja digiratkaisuja vuosina 2022–2025 (NextGenerationEU). Kehittämistyön tuloksena otetaan käyttöön monialaisten palvelujen integroidut toimintamallit ja digitaaliset palvelut kaikilla hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungissa vuoden 2024 loppuun mennessä. THL vastaa kehittämistyön kansallisesta koordinaatiosta.

Lisätietoja:
Kansallisen määrittelytyön kiteyttävä julkaisu (THL 2023)
Hankkeen THL.fi-verkkosivut
Alueellisen hanketyön tilannekatsaus 19.6.2024 (PDF, OwnCloud)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Kansallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti (RRP)
Lyhyt kuvaus

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta helposti löydettäväksi!

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa kehitetään kansallisia ja alueellisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) palveluja, toimintaa, yhteistyötä ja digiratkaisuja vuosina 2022–2025 (NextGenerationEU). Kehittämistyön tuloksena otetaan käyttöön monialaisten palvelujen integroidut toimintamallit ja digitaaliset palvelut kaikilla hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungissa vuoden 2024 loppuun mennessä. THL vastaa kehittämistyön kansallisesta koordinaatiosta.

Lisätietoja:
Kansallisen määrittelytyön kiteyttävä julkaisu (THL 2023)
Hankkeen THL.fi-verkkosivut
Alueellisen hanketyön tilannekatsaus 19.6.2024 (PDF, OwnCloud)

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin (hyte-palvelukonseptin) tavoitteena on, että asukkaat ja ammattilaiset löytävät jatkossa helposti oman alueensa kuntien ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut ja toiminnan, jotka edistävät hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja osallisuutta. Toimintaa kehitetään kansallisesti ja alueellisesti Suomen kestävän kasvun ohjelman tukemana ja EU:n hankerahoituksella vuosina 2022–2025 (NextGenerationEU).

Tavoite ja indikaattori: Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta kehitetään ja otetaan käyttöön monialaisten palvelujen integroidut toimintamallit ja digitaaliset palvelut kaikilla hyvinvointialueilla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kansallisen hankekokonaisuuden tavoitteet:

 • Kuvata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseptin tavoitetila ja määrittely yhteistyössä hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen kanssa (THL 2023)
 • Kehittää toimintamalleja ja digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla hyvinvointia ja terveyttä tukevien monialaisten palveluiden löydettävyys ja yhdenvertainen saavutettavuus paranevat.
 • Tukea hyvinvointialueita kehittämään ja ottamaan käyttöön digitalisaatiota hyödyntäviä palveluja ja järjestelmiä yhteistyössä alueen kuntien ja järjestöjen kanssa tuottaen lisääntyviä asiakashyötyjä.
 • Tunnistaa hyvinvoinnin monialaisen palvelukonseptin yhteys ja rajapinnat alueellisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja- palveluohjauksen prosesseihin.
 • Ottaa käyttöön kansallisten määritysten mukaiset integroidut toimintamallit ja digitaaliset ratkaisut kaikilla hyvinvointialueilla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Alueellisten hankekokonaisuuksien tavoitteet lyhyesti:

 • Osallistua kansalliseen määrittelytyöhön ja yhteiskehittämiseen
 • Kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleja ja yhteistyörakenteita alueensa kuntien ja järjestöjen kanssa
 • Laatia ja vakiinnuttaa alueellinen suunnitelma, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ohjaavat asiakkaitaan monialaisten palvelujen piiriin
 • Ottaa käyttöön digitaaliset palvelutarjottimet, jotka kokoavat alueen hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan yhdelle alustalle
Toimiaika

Kehittämistyötä tehdään Suomen kestävän kasvun ohjelmassa vuosina 2022–2025 (NextGenerationEU).

Toimijat

Kansalliset toimijat

 • STM vastaa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilari 4 toimeenpanosta
 • THL vastaa hankkeen kansallisesta koordinaatiosta ja arvioinnista
 • DigiFinland Oy vastaa digikehittämisestä
 • DVV vastaa Palvelutietovarannon jatkokehittämisestä. Tavoitteena tarjota kansallisesti yhdenmukaiset palvelutiedot HYTE-palvelukonseptin tueksi.
 • Kelan Kanta-palvelut Omatietovarannon näkökulmasta mukana kehittämistyössä

Alueelliset toimijat

 • Kaikilla hyvinvointialueilla ja Helsingin kaupungilla on alueelliset hankkeet hyte-palvelukonseptin kehittämiseksi. Alueellisten hankkeiden rahoitus tulee niin ikään Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (NextGenerationEU).
 • Alueelliset hankkeet tekevät yhteistyötä alueensa kuntien ja järjestöjen kanssa.
Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Pia Hakamäki, Reetta Nick
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
reetta.nick@thl.fi

Tekijä

Reetta Nick

Luotu

01.08.2023

Viimeksi muokattu

20.06.2024