Yhden ensihoitajan ensihoitoyksikköä, jonka tavoitteena on tarjota ja järjestää ensihoitoon ohjautuville kiireettömille potilaille tarkoituksenmukaista hoitoa, sekä lisätä kotiin vietäviä palveluita mm. päivystyskäyntien sijaan. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ensihoidon EVA-yksikkö
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhden ensihoitajan ensihoitoyksikköä, jonka tavoitteena on tarjota ja järjestää ensihoitoon ohjautuville kiireettömille potilaille tarkoituksenmukaista hoitoa, sekä lisätä kotiin vietäviä palveluita mm. päivystyskäyntien sijaan. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialueen ensihoito
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Noora Haimi

Luotu

08.12.2023

Viimeksi muokattu

08.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Yksikkö on yhden ensihoitajan operoima ensihoitopalvelun yksikkö, joka täyttää ensihoitoasetuksen vaatimukset yhden hoitotasoisen ensihoitajan miehittämälle yksikölle

EVA-yksikön toiminnan pääprosessit koostuvat 

 

  • Puhelimitse tapahtuvasta hoidon tarpeen arvioinnista, ja potilaan ohjauksesta.
  • Potilaan luona tapahtuvasta tarkentavasta, kiireettömästä, ja laajempaa tutkimusvälineistöä hyödyntävästä hoidon tarpeen arvioinnista.
  • Kotona tapahtuvasta hoidon suunnittelusta, jossa ohjausmahdollisuudet ovat tavanomaista ensihoidon kontaktia laajemmat.
  • Tukitoimista muulle ensihoitopalvelulle.

 

Muualta saatujen kokemusten mukaan puhelimitse tapahtuva alustava, tai lopullinen hoidon tarpeen arviointi mahdollistaa siirtämään merkittävän osan ensihoidon kohtaamista potilaista tarkoituksenmukaisempaan hoitoon ensihoito- tai akuuttipalveluiden ulkopuolelle, aina kuitenkin potilaan hoidon tarve huomioiden tarkoituksenmukaiseen palveluun.

EVA-ensihoitaja soittaa kohteeseen ja tekee puhelimitse käytettävyysarvion sekä ensivaiheen hoidon tarpeen arvion. Puhelimessa pyritään selvittämään hoidon tarve keskustelemalla potilaan kanssa, selvittämällä esitiedot, oireet, ja toimintakyky. Potilaalle voidaan antaa jo puhelimessa omahoito-ohjeita. Arvion perusteella EVA-ensihoitaja tekee päätöksen mennä itse kohteeseen, lähettää kohteeseen ambulanssi, tai ohjata potilasta omahoitoon tai hakeutumaan omatoimisesti tarkoituksenmukaiseen hoitoon. Tietyissä tilanteissa EVA-ensihoitajan on tarkoituksenmukaista mennä kohteeseen selvittämään kiireettömäksi arvioidun potilaan hoidon tarve sekä valmistelemaan potilas kuljetukseen, vaikka ensivaiheen arviossa tulisikin esille varsin ilmeinen kuljetustarve. Tällä toiminnalla turvataan kiireellisten ensihoitoyksiköiden resurssia siihen saakka, kunnes potilas on valmis kuljetukseen. Toisaalta tarpeetonta tuplaresurssin käyttöä on syytä välttää tilanteissa, joissa järjestelystä ei ole osoitettavissa selvää hyötyä potilaan tai järjestelmän kannalta. 

Prosessien tehokkuutta ja turvallisuutta tukevat osaltaan EVA-yksikköön selvästi rajattu henkilöstö, jonka toimenkuva fokusoituu juuri tähän toimintamalliin ja jonka osaamista hyödynnetään toiminnan edelleen kehittämisessä. 

Yksikkö on toimintavalmiudessa päivittäin klo 08:00-19:45. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Yksikkö hälytetään tehtäville hätäkeskuksen toimesta. Vastealueena on Kouvolan kaupungin rajat, lukuun ottamatta muutamia erillisiä erikoisvastealueita (Repovesi ja varuskunnat). 

Toimintamalli on tavoitteena laajentaa koko HVA:n alueelle vuoden 2024 aikana.

Asiakkailta on kerätty ja kerätään suullista palautetta. Kirjallisen palautteen keräämistä pohdittiin, mutta toimintamallin tässä kehitysvaiheessa ei lisätty asiakkaan palautteen antamisen mahdollistavaa laitteistoa EVA-yksikön välineistöön.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

EVA-yksikkö on kokeilusta saakka toiminut päivittäisenä osana ensihoitopalvelua. Yksikön toiminnan kehittäminen ja käynnistäminen on onnistunut sitoutuneen johdon ja ensihoitajien myötävaikutuksella.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminnan kokeilu käynnistettiin farmarimallisella autolla, kokeilun myötä yhden hengen yksikön käyttöön vakiintui ns. pakettiautomallinen auto.

Kansikuva
Ambulanssi

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä