Päivystys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Päivystys
Kotihoito
Pitkäaikaissairaat
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PÄTIJÄ-hanke toteutettiin vuosien 2017-2020 välisenä aikana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan terveysasematasoinen kiireellinen hoito järjestyy etävastaanotolla tai sote-keskuksessa kiireellisen hoidon tiimin toimesta. Asiakas saa tarvitsemansa avun yhdellä käynnillä ammattilaiste

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Ikääntyminen
Ensihoito
Kotihoito
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneet saavat oikean avun, oikealta ammattilaiselta, oikeaan aikaan kotiinsa voinnin tai toimintakyvyn yllättäen muuttuessa, kun hoidontarve ei vielä vastaa hätätilannetta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Hoidontarve
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisille suunnattu arviointilomake henkilön itsemurhariskitekijöiden arvioimisen tueksi.  Arviointilomake soveltuu sekä kiireettömään että päivystykselliseen arvioon niin lähi-, etä- kuin pu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Päivystys
Ensihoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Integraatio
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Oikea apu, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa kuvaa SoTe-tiken moniammatillista toimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Lastensuojelu
Päivystys
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaalihuolto
Ehkäisevä työ
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten keskitetty arviointi ja tuki lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksessä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut
Kotihoito
Ensihoito
Päivystys
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli perustuu eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on vastata akuutissa tilanteessa olevien kuntalaisten avuntarpeeseen yhdessä asiakaslähtöisesti, tarkoituksenmukaises

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Päivystys
Sosiaalihuolto
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

"Kun elämä koettelee, olemme läsnä ja tukenasi 24/7".

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Lastensuojelu
Päivystys
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lastensuojelun päivystys ja ensiarviotyöskentely avohuollon lastensuojelussa. Tavoitteena nopea, vaikuttava ja asiakaan tarpeisiin vastaava toiminta.