Päivystys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Ensihoito
Ikääntyminen
Päivystys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhden ensihoitajan ensihoitoyksikköä, jonka tavoitteena on tarjota ja järjestää ensihoitoon ohjautuville kiireettömille potilaille tarkoituksenmukaista hoitoa, sekä lisätä kotiin v

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Päivystys
Asiakas- ja palveluohjaus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialuemuutoksen myötä Pohteen virka-ajan ulkopuolisten palveluiden siirtäminen 116117 päivystysapupuhelimelle alueella aikaisemmin itsetuotetuista puhelinpalveluista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Arviointi
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aikuissosiaalityön asiakkaaksi tulon  palvelussa annetaan uusille asiakkaille ohjausta ja neuvontaa, arvioidaan uuden asiakkaan tuen tarve, annetaan  virka-aikaiset sosiaalityön päivystys -palvelut

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Päivystys
Nuorisotyö
Matalan kynnyksen palvelu
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

K-HKS päivystyksen ja Hämeenlinnan Ohjaamon kanssa sovittu toimintamallista päivystyksen monikävijänuorten ohjaamisesta Ohjaamoon tai viestipiikillä Ohjaamon terveydenhoitajalle(jos kyseessä työter

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Päivystys
Kotihoito
Pitkäaikaissairaat
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PÄTIJÄ-hanke toteutettiin vuosien 2017-2020 välisenä aikana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Perusterveydenhuolto
Vastaanotto
Päivystys
Tiimityö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan terveysasematasoinen kiireellinen hoito järjestyy etävastaanotolla tai sote-keskuksessa kiireellisen hoidon tiimin toimesta. Asiakas saa tarvitsemansa avun yhdellä käynnillä ammattilaiste

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Ikääntyminen
Ensihoito
Kotihoito
Päivystys
Kotisairaala
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntynyt asiakas saa avun oikea-aikaisesti tarkoituksenmukaisimman sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tuottamana, silloin kun hoidontarve ei vielä vastaa hätätilannetta

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Itsemurhien ehkäisy
Hoidontarve
Mielenterveys
Päihteet ja riippuvuudet
Päivystys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ammattilaisille suunnattu arviointilomake henkilön itsemurhariskitekijöiden arvioimisen tueksi.  Arviointilomake soveltuu sekä kiireettömään että päivystykselliseen arvioon niin lähi-, etä- kuin pu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Päivystys
Ensihoito
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Integraatio
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Älykkään teknologian murros
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiin vietävien palveluiden ammattilainen saa ennakoimattomassa tilanteessa koordinoidusti moniammatillisen avun yhdellä yhteydenotolla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaa
Aihealueet
Lastensuojelu
Päivystys
Päihteet ja riippuvuudet
Sosiaalihuolto
Ehkäisevä työ
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ennakollisten lastensuojeluilmoitusten keskitetty arviointi ja tuki lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksessä.