Ajanvaraukseton yhteisvastaanotto torstaisin klo 14-16. Ohjausta ja neuvontaa asumiseen, tukiin, byrokratian hoitamiseen ym. Kahvitarjoilu. Paikalla etsivä nuorisotyöntekijä, perhekeskuksen ohjaaja ja nuorten aikuisten sosiaalityöntekijä. Lisäksi muita, esim. psyk. sh. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Entin Kohtaamo neuvoo ja opastaa 17-29-vuotiaita
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ajanvaraukseton yhteisvastaanotto torstaisin klo 14-16. Ohjausta ja neuvontaa asumiseen, tukiin, byrokratian hoitamiseen ym. Kahvitarjoilu. Paikalla etsivä nuorisotyöntekijä, perhekeskuksen ohjaaja ja nuorten aikuisten sosiaalityöntekijä. Lisäksi muita, esim. psyk. sh. 

Toteutuspaikka
Kaarinan kaupunki, Nuorten aikuisten työryhmä
Paikkakunta tai maakunta
Kaarina
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Tietoa muualla

Luotu

11.11.2020

Viimeksi muokattu

12.11.2020
Ratkaisun perusidea **

Entin Kohtaamo on torstaisin klo 14-16 toimiva ajanvaraukseton yhteisvastaanotto 17-29-vuotiaille kaarianalaisille nuorille aikuisille, jotka kaipaavat ohjausta monenlaisissa itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Kohtaamossa työskentelee säännöllisesti etsivä(t) nuorisotyöntekijä(t), perhekeskuksen ohjaaja ja nuorten aikuisten sosiaalityöntekijä. Lisäksi vierailevia työntekijöitä joko asiakas- tai teemakohtaisesti kutsuttuna: mm. psykiatrinen sairaanhoitaja, ammatinvalinnanpsykologi, uraohjaaja, kuntoutusohjaaja jne. Nuori aikuinen saa samantien kasvot työntekijälle, jonka kanssa alkaa asioitaan selvittämään eteenpäin. 

Toimintaympäristö **

Kaarinassa on monta nuorten aikuisten parissa toimivaa työntekijää ja yhteistyö heidän välillään toimii hyvin ja tiiviisti. Monesti nuorilla on samanaikaisesti monia eri haasteita ja siksi heillä on tarvetta samanaikaisesti monen eri työntekijän työpanokselle. Jotta nuori saisi mahdollisimman ajoissa riittävän tuen, olemme pohtineet yhteisvastaanoton kehittämistä, jonne nuori voisi saapua aikaa varaamatta ja saada samalla kertaa vastauksia moniin kysymyksiinsä sekä kontaktin tarvittaviin tahoihin heti. 

Asiakkaiden ohjautuminen sosiaalipalveluihin on muuttunut viime vuosina olennaisesti toimeentulotuen Kela-siirron vuoksi. Siksi on hyödyllistä kehittää uusia tapoja tavoittaa asiakkaita. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Nuorten työryhmässä työskentelee työntekijöitä, jotka ovat pitkään työskennelleet nuorten aikuisten kanssa. Työryhmässä on pohdittu yhteisvastaanoton aloittamista jo pitkään. 

Nuorilla aikuisilla painottuu laaja-alaisesti itsenäistymiseen liittyvät pulmat. Opinto-/työllistymispolun rakentamisen, talousasioiden hoitamisen sekä omillaan asumisen ilmiöt, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä ihmissuhdeasiat limittyvät pitkälti toisiinsa ja puutteet yhdellä osa-alueella vaikuttavat kaikkiin muihin. Huomioimalla nuoren tilanteessa mahdollisimman nopeasti nämä kaikki osa-alueet tuetaan nuorta oikea-aikaisesti oikeisiin asioihin ja vaikutetaan samalla parhaiten kokonaistilanteeseensa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Suurin haaste on toiminnasta tiedottaminen oikealle kohderyhmälle. 

Laadittu esite ja juliste, jota jaettu kauppoihin, kirjastoihin, eri virastoihin (sosiaalipalvelut, perhekeskus, päihde- ja mielenterveysyksikkö Vintti, lastensuojelu, Te-palvelut, Kela), Valo-valmennukseen, Kaarina-lehteen, Facebookiin, Instargramiin, kaupungin nettisivuille sekä vuokrataloyhtiö Mainingin ilmoitustauluille.

Nuoret itse tavoitetaan tehokkaimmin suusta suuhun-mainostuksella. Etsivillä nuorisotyöntekijöillä on oma whatsapp-ryhmä, jonne jakaneet mainoksen ja muistuttavat viikoittain. 

Laajalla mainostuksella pyritään tavoittamaan myös nuorten omaisia, jotka voivat ohjata nuoren Kohtaamoon.

Kokoonnutaan säännöllisesti pohtimaan toiminnan sujumista ja suunnittelemaan sen kehittämistä ja tiedottamista edelleen. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokemukset tähän mennessä ovat postitiivisia. Nuoria on melko hyvin löytänyt paikalle ja kysytty ns. oikeita kysymyksiä. Työntekijöiden näkökulmasta on ollut toimivaa, että on aika ja paikka, minne voi ohjata nuoren tietäen, että saa sieltä apua eikä tarvitse alkaa varaamaan erikseen tapaamisaikaa/selvittämään aikaa muiden työntekijöiden kanssa. 

Yllättävin/positiivisin kokemus oli se, että jo ensimmäisen kerran jälkeen otti pari kaikille vierasta nuorta yhteyttä sopiakseen käynnistä, koska olivat kuulleet toiminnasta. 

Kohtaamossa on ollut hyvä ja rento tunnelma ja nuorten lisäksi työntekijät ovat kohdanneet toisiaan ja päässeet vaihtamaan kuulumisia. 

Ammantinvalintapsykologin vierailu koettiin hyväksi ja jatkossakin toteutetaan erilaisia teemakertoja, mm. liittyen yhteishakuun, kela-tukiin jne. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toiminnan käynnistäminen on vaatinut yhteisen tahtotilan sen järjestämiseksi. Työntekijöiden kiitettävä sitoutuminen toimintaan on kaiken edellytys. Toimintaan käytetty viikottainen työaika on pieni sen hyötyyn nähden. Yhteisvastaanottoa kunnan omana toimintana voi hyvin soveltaa myös vanhemmille sosiaalityön kohderyhmille. 

Kansikuva
Entin Kohtaamo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Etsivä nuorisotyö Aikuissosiaalityö Saavutettavuus Asiakaslähtöisyys

Ilmiöt

Syrjäytyminen

Kohderyhmä

Nuoret aikuiset