Toimintamalli, joka tarjoaa helsinkiläisille diabetesta sairastaville yhdenmukaista ja –vertaista, laadukasta, ​nykyaikaista, yksilöllistä sekä vaikuttavaa hoitoa perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon ​saumattomalla yhteistyöllä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Helsingin diabeteskeskus -toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli, joka tarjoaa helsinkiläisille diabetesta sairastaville yhdenmukaista ja –vertaista, laadukasta, ​nykyaikaista, yksilöllistä sekä vaikuttavaa hoitoa perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon ​saumattomalla yhteistyöllä.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupunki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Anu Markkola

Luotu

24.05.2023

Viimeksi muokattu

17.10.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on perustaa Helsinkiin yksi keskus, joka toimii kolmessa eri yksikössä. Diabeteskeskuksen toimintamallissa siirryttäisi entisestä lääkärivetoisesta hoidosta nykyaikaiseen hoitajavetoiseen hoitomalliin.  

Hoitoa keskittämällä pyrittäisi tarjoamaan yhdenmukaista ja -vertaista, laadukasta, ​nykyaikaista, yksilöllistä sekä vaikuttavaa hoitoa keskittämällä hoito diabetekseen laajemmin perehtyneille ja koulutetuille ammattilaisille. Helsingin diabeteskeskus tulisi toimimaan perusterveydenhuollon yksikkönä.  

Toimintaympäristö **

Täydentyy

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Uudenlaisen keskitetyn toimintamallin toteutusta on testattu pilottitoimintana.  Pilotti alkoi 01/2021 Helsingin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa ja 10/2021 Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Pilottitoiminnassa mukana olleet Helsingin kaupungin ja HUSin ammattilaiset ovat olleet kehittämistoiminnassa mukana aktiivisesti ja suunnittelutyötä on tehty moniammatillisesti. Alla on esitelty tämänhetkistä suunnitelmaa. 

Suunnitelmassa Helsingin diabeteskeskukseen keskitetään Helsingin kaupungin terveysasemien ja sisätautien poliklinikan hoidossa olevien tyypin 1 diabetesta sairastavien potilaiden hoito sekä osa vaativamman taudinkuvan monipistoshoitoisista tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden hoidosta.  

Ajatuksena on, että tulevaisuudessa diabeteskeskustoiminnalla parannettaisi myös terveysasemille hoitoon jäävien tyypin 2 diabetespotilaiden hoidon laatua tarjoamalla terveysasemien ammattilaisille konsultaatiotukea ja koulutusta.  

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kun toiminta päästään tulevaisuudessa käynnistämään, niin potilaille sekä ammattilaisille suunnataan viestintää, jonka avulla he löytävä diabeteskeskuksen ja tietävät kuinka ohjautua diabeteskeskuksen yksiköiden hoitoon. 

Helsingin diabeteskeskus omana organisaationa tulisi vahvistamaan ammattilaisten osaamista. Diabeteskeskus tarjoaisi yksikössä työskenteleville ammattilaisille esihenkilöiden substanssiosaavan tuen ja mahdollistaisi lisäkoulutuksen omaan substanssialaansa. Toiminnan keskittäminen mahdollistaisi myös toiminnan jatkuvan kehittämisen.    

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet