Kannustinmallin avulla aktivoidaan ja kannustetaan hoivakotia kehittämään asukkaiden hyvää arkea. Parhaat käytänteet palkitaan vuosittain.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hoivakodin kannustinmalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kannustinmallin avulla aktivoidaan ja kannustetaan hoivakotia kehittämään asukkaiden hyvää arkea. Parhaat käytänteet palkitaan vuosittain.

Toteutuspaikka
Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen, Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Paikkakunta tai maakunta
Uusimaa
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

25.06.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Kannustinmalli kannustaa tuottamaan asukkaalle arvoa ja tyytyväisyyttä elämään. Tavoitteena on kannustaa hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja jakamiseen. Kun laadusta ja positiivisista vaikutuksista palkitaan, se lisää asiakkaiden, työntekijöiden ja koko yhteisön hyvän olon tunnetta. Kannustinmallissa palkitaan tuloksien perusteella parhaat asumispalveluyksiköt.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Asumispalveluyksikössä kehitetty uusi käytänne
Kyseisessä asumispalveluyksikössä kehitetyn mallin/käytänteen tulee edustaa jotain uutta ja sen pitää olla käytössä kyseisessä asumispalveluyksikössä palkitsemisvuodesta alkaen. Käytänne on:uusi tai idea on vanha mutta uudelleen kehitetty tai jalostettu, testattu ja käytössä. Kannustinmallin palkitsemiskriteereissä arvioidaan miten asumispalveluyksikön kehittämä käytänne huomioi esimerkiksi alla olevia osioita: Käytänne edistää asukkaiden hyvää arkea, hyvinvointia, viihtyisyyttä, mahdollisuutta jatkaa omannäköistä hyvää elämää, arvokasta kohtaamista, itsemääräämisoikeutta, elämänlaatua ,osallistumista täysimääräisesti asumispalveluyksikön toimintaan ,osallistumista kulttuuritoimintaan,osallistumista mielekkääseen ja asukaslähtöiseen toimintaan ja liikuntaa. Tilaaja edellyttää, että osallistujayksikkö on valmis jakamaan käytänteensä muille asumispalveluyksiköille esimerkiksi yhteisessä tilaisuudessa, ohjekäsikirjan muodossa tai kotisivujensa kautta.

Asiakastyytyväisyyskysely
Asiakastyytyväisyyskyselynä käytetään hoiva-asumiseen soveltuvaa ASCOT-mittaria, jonka osa-alueet ovat henkilökohtainen puhtaus ja miellyttävyys, ruoka ja juoma, turvallisuus, asumisen siisteys ja miellyttävyys, sosiaalinen osallistuminen ja osallisuus, arjen hallinta, mielekäs tekeminen sekä arvokkuus. Kyselyn päätteeksi esitetään vielä kysymyspari, joista ensimmäisessä vastaajaa pyydetään antamaan numeerinen arvio palvelun kokonaislaadusta (kouluarvosanat 4-10) ja toisessa kysymyksessä esitetään avoin kysymys, jossa vastaajan on mahdollisuus kertoa vapaasti, omin sanoin, asioita joita haluaa vielä kuvata tai tarkentaa vastaustensa lisäksi. Asiakastyytyväisyyskyselyyn voi vastata asiakas yksin, asiakas omaisen/läheisen kanssa tai omainen/läheinen yksin (mikäli asiakkaalta ei ole mahdollista saada selville hänen mielipidettään).

Valintaprosessi
Osallistuminen kannustinmalliin järjestetään vuosittain. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain lokakuussa. Käytännettä arvioi raati jossa on asukkaiden edustaja, omaisten edustaja, vanhusneuvostojen edustus ja tilaajakuntien sopimusvalvonnasta vastaavia virkamiehiä. Raati nimetään vuosittain. Palkitseminen Kannustinmallissa palkitaan kunniamaininnalla tuloksien perusteella parhaat asumispalveluyksiköt sekä sen lisäksi paras asumispalveluyksikkö vuosittain sovittavalla palkinnolla. Tilaajakunnat voivat halutessaan palkita myös oman kuntansa alueen parhaan yksikön. Vuonna 2015 palkinto on julkinen kunniamaininta ja lisäksi esimerkiksi tuotepaketti joka sisältää asukkaiden ja henkilökunnan hyvinvointia edistäviä tuotteita.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli oli yksi Innopalkintofinalisteista vuonna 2015

Kansikuva
Hoivakodin kannustinmalli

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Asumispalvelut Palkinnot Asiakaslähtöisyys

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ammattilaiset Ikäihmiset