Hyvien käytäntöjen dialogeissa yhteisön jäsenet pyrkivät yhdessä ajatellen löytämään työhön liittyviä, toimiviksi osoittautuneita käytäntöjä.  Dialogeissa jaetaan osaamista ja hiljaista tietoa, tuetaan yhteisöllisyyttä sekä etsitään eettisesti kestävää toimintaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvien käytäntöjen dialogit
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvien käytäntöjen dialogeissa yhteisön jäsenet pyrkivät yhdessä ajatellen löytämään työhön liittyviä, toimiviksi osoittautuneita käytäntöjä.  Dialogeissa jaetaan osaamista ja hiljaista tietoa, tuetaan yhteisöllisyyttä sekä etsitään eettisesti kestävää toimintaa.

Toteutuspaikka
Valtakunnallinen.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Mira Koivusilta

Luotu

20.05.2022

Viimeksi muokattu

16.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Hyvien käytäntöjen dialogit on prosessi, jonka esimerkiksi esimies voi tilata työyhteisölleen. Dialogiprosessin toteutuksesta neuvottelee tilaaja yhdessä osallistujien edustuksen ja koulutetun vetäjän kanssa. 

Työyhteisö pyrkii dialogeilla saamaan esiin niin sanotun hiljaisen tiedon, jota se voi jakaa ja saada sen myötä uusia näkökulmia. Dialogeissa syntyy lisäksi uusia oivalluksia, ajatuksia ja toimintatapoja. 

Dialogiprosessi 

  • Ensimmäisessä osiossa yhteisö pohtii ja purkaa yhdessä keskustellen työskentelytilanteitaan, esim. 

    • Mikä minulla ja meillä jo toimii?
    • Missä olen ja olemme hyviä? 
    • Mitä toimia vahvistamme? 
    • Missä haluamme kehittyä? 
  • Toisessa osiossa yhteisö keskittyy käytäntöihin ja hyödyntää ensimmäisessä keskustelussa esiin nousseita teemoja.  

Toteutustapoina keskusteluissa ovat erilaiset ryhmätyöskentelymallit, kuten learning café ja open space -muunnelmat. 

Esimiehen tehtävänä on vetää yhteen keskusteluissa kuultua. Myös osallistujien antama palaute ja siitä keskusteleminen on tärkeää prosessin joka vaiheessa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

THL kouluttaa kuntiin ja maakuntiin Hyvien käytäntöjen dialogien vetäjiä.
Ota yhteyttä: Jukka Pyhäjoki tai Katja Sankalahti, etunimi.sukunimi@thl.fi 

Hyvien käytäntöjen dialogit perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, kuntien ja järjestöjen monivuotiseen yhteiskehittelyyn. Työntekijät kertovat saaneensa dialogeista merkittävää vahvistusta hyville käytännöille ja esimiehet innostavia kehittämiskohteita.

 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet