Hyvinvointikellolla saadun asiakkaan aktiivisuuden ja uni- ja valveillaolorytmin tuottaman tiedon hyödyntäminen ennakoivasti hoitotyössä kotihoidossa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointikello osana kotihoidon hoitotyötä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointikellolla saadun asiakkaan aktiivisuuden ja uni- ja valveillaolorytmin tuottaman tiedon hyödyntäminen ennakoivasti hoitotyössä kotihoidossa. 

Toteutuspaikka
Vaasan kotihoto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

24.01.2023

Viimeksi muokattu

27.01.2023
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hyvinvointiranneketta testasi kotihoidon Alvar-palvelun 22 asiakasta.

Haastatteluun osallistui 17  joka toteutui etäyhteyden kautta. Haastattelu tehtiin noin 4kk käyttöönoton jälkeen. 

Asiakkaat kokivat palvelun hyväksi  ja toimivaksi. Asiakkaat olivat hyvin motivointuneita itsekkin saamaansa tietoon.

Laitteen käyttö paransi monen osalta vuorokausirytmiä sekä unen tarpeellisuutta sekä aikaa.

Jotkut pelkäsivät että seurataan kokoajan asiakkaan tekemistä sekä menemisiä.

Omaiset ottivat hyvillä mielin asiakkaan osallistumisen teknologisten apuvälineiden käyttöön. Saatu tieto oli tärkeää myös omaiselle.

Kehitettävää vielä jäi, saada tämä laajenpaan käyttöön sekä eri ammattiryhmien seurattavaksi kotihoidossa

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä