Icehearts - joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi

Icehearts on pojille ja tytöille suunnattu varhaisen puuttumisen innovatiivinen toimintamalli. Se on pitkäkestoista, ammatillista kasvun tukea lapsille ja perheille, jotka ovat tuen tarpeessa. Ammatillisin perustein valittu joukkue toimii 12 vuotta.

Icehearts on oivallinen työkalu sosiaalityön tekemiseen lasten kanssa. Icehearts-toimintamalli on pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Icehearts-kasvattaja sitoutuu lapsen kanssa toimimiseen 12 vuoden ajan.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 8.3.2017, viimeksi muokattu 9.5.2017).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Icehearts - joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Icehearts on pojille ja tytöille suunnattu varhaisen puuttumisen innovatiivinen toimintamalli. Se on pitkäkestoista, ammatillista kasvun tukea lapsille ja perheille, jotka ovat tuen tarpeessa. Ammatillisin perustein valittu joukkue toimii 12 vuotta.

Icehearts on oivallinen työkalu sosiaalityön tekemiseen lasten kanssa. Icehearts-toimintamalli on pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Icehearts-kasvattaja sitoutuu lapsen kanssa toimimiseen 12 vuoden ajan.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 8.3.2017, viimeksi muokattu 9.5.2017).

Toteutuspaikka
Kunnan sosiaalitoimen osoittamat päiväkodit ja koulut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

30.01.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Icehearts on kehitetty ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Icehearts on työväline, tuki ja yhteistyökumppani kunnan peruspalveluille. Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja sekä hyvinvointia ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden.

Toimintaympäristö **

Elämme nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tytöt: Syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen kohdalla Icehearts-toimintamalli on poikkeuksellinen - se kutsuu vetäytyvät sekä passiivis-aggressiiviset tytöt yhteisöön - joukkueeseen ja antaa tytöille roolimallin aktiivisesta, itseään kunnioittavasta naisesta, joka toimii tasa-arvoisena poikien ja miesten kanssa, eikä suostu alisteiseen, helposti hyväksikäytettävään asemaan.

Pojat: Enin osa pojista on kiinnostunut liikunnasta ja osallistuu mielellään ohjattuun urheiluharrastukseen. Kasvattaja käyttää työkalunaan joukkueurheilua. Kasvattaja tuo lapsille luontevasti kiinnikkeen oman sukupuolensa erityisyyteen. Suuri osa mukaan valittavista pojista tulee perheistä, joissa miehen rooli kasvattajana on olematon tai vähäinen. Yksinhuoltajien poikalapsille kasvaminen oikeaan miehisyyteen on hankalaa, jos kunnollista miehen roolimallia ei ole lapsen elämässä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminnan alku (esikoulu)
Kunnan sosiaalitoimi osoittaa tilastojensa perusteella alueen, jossa ongelmallisten lasten määrä on suurempi kunnan muihin alueisiin verrattuna. Tällä alueella otetaan yhteys paikallisiin päiväkoteihin ja kouluihin, missä käydään esittelemässä toimintaa. Päiväkotien henkilökunta etsii päiväkotinsa lapsista sellaiset, joille toimintamallin kaltainen tuki olisi hyödyllinen. Tämän jälkeen Icehearts-kasvattaja tapaa lasten perheet ja kertoo tarkemmin Icehearts-toiminnasta. Vanhemmat tai vanhempi kotona päättää halukkuudestaan tarjota lapselleen mahdollisuuden osallistua. Joukkueen ensimmäinen ydinryhmä on valittu ja toiminta voi alkaa.

Toiminnan jatko (alakoulu)
Esikoulun jälkeen lapset siirtyvät kasvattajan kanssa paikalliseen kouluun. Kasvattajan mukana kulkemisen ensimmäinen tärkeä hetki on siis saattaen kuljettaa lapset päiväkodista kouluun ensimmäiselle luokalle. Koulussa kasvattaja aloittaa kohdennetun pienryhmän ohjaamisen. Mukaan otetaan lapsia, joille koulu saattaa jo ensimmäisellä luokalla olla hankalaa. Mukaan toimintaan koulun näkökulmasta voidaan ottaa lapsia, joilla on vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä, oman toiminnan ohjauksessa, opettajien ja/tai muiden oppilaiden kanssa tai joilla on vaikeuksia oppimisessa. Kasvattaja tekee yhteistyötä opettajien ja koulun oppilashuoltotyöryhmän kanssa ja räätälöi edellä mainittujen joukossa lapsen koulupäivän ja sen jälkeisen iltapäivän tarkoitusta vastaavaksi ja lasta tukevaksi. Kasvattaja oppii tuntemaan lapsen, perheen ja hänen kanssaan työskentelevät muut aikuiset.

Toiminnan syventäminen (yläkoulu)
Yläkoulussa opiskelevien lasten tukemisessa tapahtuu suuria muutoksia. Lapset tai nuoret kasvavat ja kehittyvät huikeaa vauhtia. Elämään ilmaantuu uusia asioita, joita on syytä käsitellä lasten kanssa sekä erikseen että yhdessä. Lasten liikkuminen kasvaa ja elintila laajenee. Tämä ajanjakso tuo mukanaan haasteita, joihin puuttuminen on välttämätöntä. Opiskelun vaatimukset kasvavat ja lapset luovat suuntaa omille jatkomahdollisuuksilleen elämässä, joita he itse eivät vielä näe. Opintoja mahdollisesti haittaavia asioita ovat päihteet, sukupuoliroolit, seurustelu ja itsenäistymisen alkaminen. Oman kehon muutokset hämmentävät mieltä ja aiheuttavat tietämättömille suuria ongelmia. Kasvattaja on tässä kehityksen vaiheessa edelleen tärkeä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toiminnan tuloksia on tutkittu mm. THL:n toimesta. Appelqvist-Schmidlechner (2017) on tutkinut lapsissa vuoden aikana tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen mukaan, kasvattajien arvioimana, Icehearts-toiminta on tuottanut mm. seuraavia tuloksia: koulussakäynti on parantunut, käyttäytyminen koulussa ja kotona on parantunut, aggressiivinen käyttäytyminen vähentynyt, pelokkuus / arkuus vähentynyt, aikuisten kanssa toimeentuleminen parantunut, auktoriteettinen kunnioittaminen helpottunut, kaverisuhteet parantuneet, kavereiden määrä lisääntynyt, sosiaaliset taidot kohentuneet, itsetunto vahvistunut, mieliala kohentunut, liikunnallisuus lisääntynyt, lapsen ja vanhempien suhde parantunut, perheen sisäiset suhteet kohentuneet ja vanhempien jaksaminen parantunut.

Toimintamalli on tunnustettu ja palkittu mm. seuraavin tunnustuksin: THL:n TERVE-SOS-palkinto 2017, valtakunnallinen Toivon Tuoja-palkinto 2013, Vuoden Kasvattaja 2012, Euroopan innovatiivisin toimintamalli rikoksentorjunnassa 2011, Unicefin lapsen oikeuksien vaikuttaja 2008, Talentian vuoden 2014 tunnustus pitkäjänteisestä työstä sosiaalialalla, vuoden 2013 maanpuolustusteko -palkinto.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toiminnan kustannukset koostuvat koulutetun kasvattajan henkilöstökuluista sekä joukkueen väline- ja toimintakuluista. Yhden joukkueen vuosibudjetti on noin 50 000 euroa, jolla katetaan 15-25 lapsen ryhmätoiminta.