Ohjatuissa ulkoiluryhmissä liikutaan luonnossa, kävelyreiteillä, puistoissa, lähiliikuntapaikoissa ja kulttuurikohteissa. Erikuntoiset iäkkäät uskaltautuvat ulos, kun apuna toimivat ammattilaiset ja koulutetut ulkoiluystävät.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikäihmisten ohjatut ulkoiluryhmät
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjatuissa ulkoiluryhmissä liikutaan luonnossa, kävelyreiteillä, puistoissa, lähiliikuntapaikoissa ja kulttuurikohteissa. Erikuntoiset iäkkäät uskaltautuvat ulos, kun apuna toimivat ammattilaiset ja koulutetut ulkoiluystävät.

Toteutuspaikka
Voimaa vanhuuteen -toimintaa kehitetään ohjelmakunnissa poikkisektorisella yhteistyöllä (liikunta-, sote-, sivistystoimi ja kolmas sektori). Lisäksi toimintaa kehitetään maakunnallisissa Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa (erillinen TE -rahoitus).
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus
Tietoa muualla

Tekijä

Heli Starck

Luotu

03.06.2020

Viimeksi muokattu

30.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Ulkoiluryhmiä kannattaa järjestää eri puolilla kuntaa/kaupunkia, jotta mahdollisimman moni pystyy niihin osallistumaan. Selvitä, millä asuinalueilla asuu paljon ikäihmisiä.

Ohjaajina voivat toimia niin ammattilaiset kuin vertaisohjaajatkin. Ryhmissä tarvitaan usein myös avustajia.

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti aina samaan aikaan ja samassa paikassa.

Tiedota ryhmästä eri kanavissa. Esite postilaatikkoon tavoittaa hyvin. Hyödynnä myös puskaradiota.
 

Toimintaympäristö **

Voimaa vanhuuteen -kohderyhmään kuuluvia on valtakunnallisesti noin 250 000, määrä tuplaantuu vuoteen 2040 mennessä.

Kävely on ikäihmisten suosituin liikuntaharrastus. Se kohentaa kuntoa ja edistää hyvinvointia. Monen ikäihmisen kävely ja ulkoilu jää kuitenkin vähiin haasteellisen ympäristön tai ulkoiluseuran puuttumisen vuoksi.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Voimaa vanhuuteen -toiminnan kohderyhmänä ovat itsenäisesi kotona asuvat, toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset (75+) .

Kohderyhmän ideoita ja ehdotuksia on kuultu VV-kunnissa pidetyissä Ikäihmisten liikuntaraadeissa. Ulkoilumahdollisuudet ja -olosuhteet nousevat usein esiin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kouluta ulkoiluystäviä ryhmän ohjaajiksi tai apuohjaajiksi. Saat valmiin materiaalin osallistumalla Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutukseen.

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Esimerkkejä ulkoiluryhmistä

  • Porukkalenkki on yhteinen kävelylenkki, johon voivat osallistua erikuntoiset iäkkäät. Tutustumisen ja alkuverryttelyn jälkeen lähdetään kävelylle. Vaihtoehtona lyhyempi tai pidempi lenkki, joiden varrella on riittävästi levähdyspaikkoja. Kävelyn jälkeen kokoonnutaan vielä aloituspaikalle venyttelemään. Tarvittaessa osallistujat saatetaan kotiin.
  • Luontoelämyspolku voidaan toteuttaa pihalla, puistossa tai lähimetsässä. Kuljetaan suunniteltu reitti ja tehdään välillä erilaisia tehtäviä, jotka on jaettu aihepiirin mukaan neljään koriin: - Liikekorissa on voimaa ja tasapainoa kehittäviä liikkeitä - Vetreyskorista löytyy venytysliikkeitä koko keholle - Aistikorista löytyy tehtäviä, joissa käytetään monipuolisesti eri aisteja - Kokemuskorin tehtävissä muistellaan ja tarinoidaan
  • Kulttuurikävelyissä tutustutaan oman paikkakunnan mielenkiintoisiin kulttuurikohteisiin ja -nähtävyyksiin. Hyviä kohteita ovat esimerkiksi kirjastot, hautausmaat, museot ja erilaiset kaupunginosat. Ryhmäläiset osallistuvat kohteiden valintaan. Ulkoilun ja kävelyn ohella osallistujat kuulevat paikkojen taustoista, historiasta ja erityispiirteistä joko ryhmän vetäjän, ikäihmisten itsensä tai erillisen oppaan kertomana. Kohteita valittaessa kannattaa huomioida, että niissä on riittävästi levähdyspaikkoja ja että kulkureitit ovat mahdollisimman esteettömät
  • Ulkokuntosaliryhmissä tehdään voima- ja tasapainoharjoitteita. Ryhmä aloitetaan yhteisellä alkulämmittelyllä ennen laitteisiin siirtymistä. Kokoontuminen päätetään loppuverryttelyyn ja venyttelyyn.
  • Liikkeellä loskassakin. Lämmitettävä jalkapallokenttä on erinomainen kokoontumispaikka ikäihmisten kävelyryhmälle. Kentällä on turvallista kävellä, vaikka muuten maassa olisi loskaa tai lunta. Päiväsaikaan monet kentät ovat myös tyhjillään.
Kansikuva
Ikäihmiset kävelyllä

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Ikääntyminen Liikunta Vertais- ja vapaaehtoistyö

Ilmiöt

Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus

Kohderyhmä

Ikäihmiset