Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuusamo
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Luonto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointiresepti sisältää osallistujan luonto-, taide- ja kulttuurilähtöisessä toiminnassa oppimia/havaitsemia keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjanmaalla yhtenäistetään liikuntataneuvonnan palveluketjua osana elintapaohjauksen kokonaisuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Ikääntyminen
Toimintakyky
Kotihoito
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää yhtenäinen kotikuntoutuksen toimintamalli Pohjois-Savon hyvinvointialueelle yhtenäistämällä hyviä ja vaikuttavaksi todettuja käytänteitä, sekä yhteiskehittämällä uu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennaltaehkäisy
Monialaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus
  • Toimintamallin avulla tuodaan kunnan ja järjestöjen hyte-toiminta osaksi Sotepen palveluita ja palveluohjausta
  • Tavoitteena vähentää ennaltaehkäisyllä ja
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Itsehoito
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen
Monialaisuus
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueella on kehitetty ajasta riippumattomien etäkuntoutusmenetelmien käyttöä sekä tehty selvitystyötä uusista mobiiliteknologioista, joilla voisi tukea kuntoutuksen asiakkai

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaskokemuksen järjestelmällinen ja säännöllinen keräämisen käynnistäminen. Kuntoutuksen asiakastyytyväisyyden kerääminen koskee sekä ryhmä- että yksilökäyntejä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Muistisairaudet
Liikunta
Ikääntyminen
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistiliiton Muistiliikkuja-hanke kokoaa ja pilotoi liikuntaneuvonnan ammattilaisille suunnatun tietopaketin muistisairaan kohtaamisesta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Fysioterapia
Asiakastyö
Etäpalvelu
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaaksossa TulSote-hankkeen kehittämisenä laajennettiin Kouvolassa jo käytössä ollutta, nivelrikko-oireisille suunnattua nivelinfo-toimintamallia myös muille alueille sekä käynnistettiin Teams-

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Arviointi ja tiedonkeruu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elämänlaatu
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon palvelut alkavat aina arviointijaksolla, joka on määräaikainen ja kestää neljästä kuuteen viikkoa. Jaksolla on tarkoitus arvioida asiakkaan toimintakykyä ja palveluntarvetta yhdessä asia

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Liikunta
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikuntaneuvonnan palveluketjussa hyvinvointialueella tunnistetaan ja tavoitetaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat, elintavat otetaan puheeksi ja asiakas ohjataan kriteerien perusteella j