Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Liikunta
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suuntaviivat ja alueelta kerätyt hyvät käytänteet auttavat kuntia kehittämään ja suunnittelemaan  ikääntyneiden liikuntapalveluja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Seinäjoki
Aihealueet
Elintavat
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla on kehitetty perheille (jossa on alle kouluikäinen lapsi/-a) toimintamalli prosessimaiseen ja kohdennettuun elintapaohjaukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Juva
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Liikunta
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapaohjauksen tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa elintapasairauksien sekä vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja jaksamista omassa arjessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kuntoutus
Ryhmätoiminta
Omaishoito
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoidon ryhmäkuntoutuksen mallintaminen, kehittäminen ja levittäminen Kymenlaakson alueelle. Ryhmäkuntoutus tarjonnan lisääminen omaishoidon ryhmäkuntoutustarvekyselyn perusteella.   

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Ryhmätoiminta
Kuntoutus
Ikääntyminen
Liikunta
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikunnanohjauksen mallintaminen osaksi kotikuntoutusta. Ryhmäkuntoutustoiminnan kehittäminen ja laajentaminen koko kymenlaakson alueen kotikuntoutuksen asiakkaille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Puumala
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Liikunta
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapaohjauksen tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa elintapasairauksien sekä vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja jaksamista omassa arjessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Liikunta
Kehitysvammaisuus
Asumispalvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vipinän treenikassi on luotu aktiivisuuden ja liikkumisen ohjauksen tueksi kehitysvammaisten ihmisten kotiyhteisöjen ohjaajille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakassegmentointi
Kuntoutus
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Hyvinvointi
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisin syy lääkärissä käyntiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Liikunta
Harrastustoiminta
Kokeilu
Osallisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ideakilpailulla kerätään yhdistys- ja kuntatoimijoilta uudenlaisia ratkaisuja matalan kynnyksen liikuntatoimintaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Mikkeli
Kangasniemi
Hirvensalmi
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Liikunta
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapaohjauksen tavoitteena on ehkäistä ja hoitaa elintapasairauksien sekä vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja jaksamista omassa arjessa.