Kehräämö - Vieroitusoireisen vastasyntyneen lääkehoito yhdessä perheensä kanssa

Vieroitusoireisen vastasyntyneen lääkevieroitus, seuranta ja hoito ympärivuorokautisesti yhdessä perheensä kanssa lastensuojelun yksikössä. Tarkoituksena varhaisen kiintymyssuhteen mahdollistaminen ja vanhemmuuden tiivis tukeminen. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kehräämö - Vieroitusoireisen vastasyntyneen lääkehoito yhdessä perheensä kanssa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vieroitusoireisen vastasyntyneen lääkevieroitus, seuranta ja hoito ympärivuorokautisesti yhdessä perheensä kanssa lastensuojelun yksikössä. Tarkoituksena varhaisen kiintymyssuhteen mahdollistaminen ja vanhemmuuden tiivis tukeminen. (Innokylän toimituksen siirtämä 6/2020)

Toteutuspaikka
TAYS
Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Luotu

26.06.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Päiväperho tarjoaa päihdeongelmaiselle vauvaa odottavalle tai lapsiperheelle mahdollisuuden saavuttaa hyvä elämänlaatu. Päiväperho toimii yhdyslinkkinä lastensuojelun, päihdehuollon ja äitiys-, lasten- ja perheneuvoloiden välillä. Se tarjoaa päihdeongelmaiselle raskaana olevalle tai pienen lapsen perheelle kohtaamispaikan, äitiys- ja lastenneuvolan, perhekuntoutusosaston ja kriisi- ja katkaisuosaston palvelut. Ajanvarausta ei tarvita. Yhteydenoton perusteella asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus hakeutua tarpeenmukaisen hoidon ja tuen piiriin. Kehräämö toteutetaan Päiväperhon kriisiosastolla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Vieroitusoireinen vastasyntynyt ja hänen vanhempansa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Moninäkökulmainen tarkastelu (Työkaluna on hyödynnetty Innokylän näkökulmataulukkoa)

TOIMIJAT
Asiakasnäkökulma: Raskaanaolevat ja synnyttäneet opiaattikorvaushoidon asiakkaat ja heidän perheensä
Ammattilaisnäkökulma: Tampereen kaupunki, Päiväperho, Tampereen kaupunki, Sosiaalitoimi, lastensuojelu, Tampereen Yliopistollinen sairaala (TAYS), Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto (VTO/L05), TAYS Päihdepsykiatrian poliklinikka.
Organisatorinen näkökulma: Tampereen kaupunki, Päiväperhon organisaatio, Tampereen kaupunki, Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, toimialue 4, Lastentaudit, Lastenpsykiatria, Naistentaudit ja synnytys
Poliittis-hallinnollinen näkökulma: Tampereen kaupunki /tilaaja, Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, Tampereen kaupunki /tilaaja, Lasten ja nuorten kasvun tukeminen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, toimialue 4, Lastentaudit, Lastenpsykiatria, Naistentaudit ja synnytys

TEHTÄVÄT JA TYÖNJAKO
Asiakasnäkökulma
: Riittävä kohderyhmän tiedotus, Tiedonjakaminen asiakkaalle ennen Kehräämö-hoidon aloittamista, Sitoutua vanhempana Kehräämö-hoitoon, -vanhempi vastuussa vauvan perustarpeista , Perheellä nimetty vastuutyöntekijä ympäri vuorokauden.
Ammattilaisnäkökulma: Päiväperhon kriisiosaston henkilökunta yhdessä nimetyn vastuulääkärin kanssa, turvallisen hoitotyön toteuttaminen, Päiväperhon kriisiosaston henkilökunnan jatkuva kouluttaminen, Tiivis yhteistyö TAYS:n yhteistyökumppaneiden kanssa, Tiivis yhteistyö perheen oman lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa.
Organisatorinen näkökulma: Tiivis tiedottaminen ja jatkuva henkilökunnan koulutus Päiväperhon sisällä, Tiivis yhteistyö lapsiperheiden sosiaalityöntekijöiden kanssa, Tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perustason välillä.
Poliittis-hallinnollinen näkökulma: Tiivis tiedottaminen hankkeen edistymisestä, Riittävän työvoimaresurssin turvaaminen.

TIEDOT, TAIDOT, VÄLINEET
Asiakasnäkökulma: Asiakkaan tulee saada tarpeeksi tietoa vauvan vieroitusoireista jo raskausaikana, Asiakkaan oikeus saada riittävästi tietoa Kehräämöstä jo ennen vauvan syntymää, Asiakkaan oikeus saada riittävästi henkistä ja käytännön tukea Kehräämö-hoidon aikana, Ajanmukaiset tilat ja välineet vauvan hoitoon ja seurantaan
Ammattilaisnäkökulma: Henkilökunnan jatkuva koulutus, henkilökunnan osaamisen ja tietotaidon ylläpitäminen, ajanmukaiset, turvalliset ja ergonomiset työtilat
Organisatorinen näkökulma: Erikoissairaanhoidon erityisosaaminen siirtyy perustason toteutettavaksi innovatiivisella, rohkealla ja ennakkoluulottomalla asenteella.
Poliittis-hallinnollinen näkökulma: Erikoissairaanhoidon erityisosaaminen siirtyy perustason toteutettavaksi innovatiivisella, rohkealla ja ennakkoluulottomalla asenteella.

LAIT JA ASETUKSET
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Kansanterveyslaki Päihdehoitolaki Mielenterveyslaki Lastensuojelulaki Sosiaalihuoltolaki Erikoissairaanhoitolaki. Sosiaalihuoltolaki Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä Ammattihenkilöiden eettiset ohjeet.

PERIAATTEET JA SÄÄNNÖT
Asiakasnäkökulma
: Oikeus hyvään hoitoon Ihmisarvon kunnioitus Itsemääräämisoikeus Oikeudenmukaisuus
Ammattilaisnäkökulma: Hyvä ammattitaito ja hyvinvointia edistävä ilmapiiri Kumppanuus Yhteistyö ja keskinäinen arvostus Luottamus ja vastavuoroinen tuki
Organisatorinen näkökulma: Kumppanuus Yhteistyö ja keskinäinen arvostus Luottamus ja vastavuoroinen tuki
Poliittis-hallinnollinen näkökulma: Kumppanuus Yhteistyö ja keskinäinen arvostus Luottamus ja vastavuoroinen tuki

TALOUS
Asiakasnäkökulma:
Asiakkaan saama palvelu ei saa kärsiä taloudellisesta hyödystä.
Ammattilaisnäkökulma: Julkisen sektorin mietittävä, mitä voisi tehdä toisin saadaksemme taloudellisia säästöjä. Turvaten kuitenkin riittävä osaaminen ja resurssit, Laskelmat erikoissairaanhoidon kustannuksista vieroitusoireisten vauvojen hoidosta vuodelta 2010.
Organisatorinen näkökulma: Jatkuva kustannusten seuranta.
Poliittis-hallinnollinen näkökulma: Julkisen sektorin harkittava tarkkaan, mitä kunta ostaa erikoissairaanhoidosta. Kustannussäästöjä syntyy, jos palvelu pystytään tuottamaan edes osittain julkisella sektorilla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Päiväperhon Kehräämö-työ on toimintamallina ainutlaatuinen koko Suomessa. Kehräämön toiminta on mahdollistunut Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tampereen kaupungin perhetukikeskus Päiväperhon tiivistettyä yhteistyötä vieroitusvauvojen ja heidän perheidensä hoidon ja tuen kehittämiseksi. Päiväperhossa vauvojen tarvitsema hoito on tehty mahdolliseksi sairaalaympäristön ulkopuolella.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kehräämöstä on puhuttu lähinnä Tampereella, mutta kehittäjä on ilmoittautunut Sairaanhoitajapäiville 2014 puhumaan aiheesta. Kehräämön kehittäjä on ilmoittanut toimintamallin nyt myös Inno-kilpailuun. Kehräämö-mallista on kerrottu myös kohderyhmille, yhteistyökumppaneille ja alan opiskelijoille. Toimintamallista ollaan oltu todella kiinnostuneita myös muualla Suomessa. Toimintamalli on kopioitavissa muihinkin kaupunkeihin. Toimintamalli on ainutlaatuinen kehittämishanke Suomessa ja uusi, rohkea ja innovatiivinen toimintatapa.

"Päiväperhossa toimivaksi todettu malli on Mällisen mukaan vapaasti toteutettavissa muuallakin.

– Puitteet ja ammattitaito siihen tarvitaan. Olen kouluttanut täällä meidän koko 50 hengen henkilökunnan. Keittiö- ja siivoushenkilökuntakin on tiedotettu asiasta. Heidänkin pitää olla tietoisia siitä, miten osastolla toimitaan. On esimerkiksi alueita, joissa on himmennetyt valot ja niin edelleen, Mällinen kertoo." kts. Yle uutinen 13.11.2013

 

Kehrääm osallistui vuonna 2013 Innokylän järjestämään innopalkinkilpailuun ja oli yksi finalisteista. Kehräämö voitti "Yleisön suosikki"-sarjan, jonka arviointi joukkoistettiin Innokylän kehittäjäyhteisön toimijoille.

Kansikuva
Kehräämö

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Päihteet ja riippuvuudet Korvaushoito Perhehoito

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Perheet