Kirjaamisen kehittäminen ja yhtenäistäminen Kymsoten alueella

Kirjaamisen ja kirjaamisen ohjeistuksen kehittäminen yhtenäiseksi Kymsoten alueella. Tiedonhakuun ammattilaisen portaalin kehittäminen ja jalkauttaminen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kirjaamisen kehittäminen ja yhtenäistäminen Kymsoten alueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjaamisen ja kirjaamisen ohjeistuksen kehittäminen yhtenäiseksi Kymsoten alueella. Tiedonhakuun ammattilaisen portaalin kehittäminen ja jalkauttaminen. 

Toteutuspaikka
Kymsote
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Marika Kurko

Luotu

02.11.2022

Viimeksi muokattu

08.11.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Kirjaaminen on oleellinen osa potilaan hyvää hoitoa. Hyvällä ja tarkoituksenmukaisella kirjaamisella varmistetaan tiedon siirtyminen muille potilaan hoitoon osallistuville sekä turvataan hoidon jatkuminen ja laatu. Kirjaaminen on oikeus ja velvollisuus, sen avulla tehdään tehty työ näkyväksi.

Kirjaamista ohjaavat lainsäädäntö, asetukset, hoitajan eettiset velvoitteet, organisaation sisäiset kirjaamisohjeet sekä yksikkökohtaiset ohjeet ja suositukset.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä