Kirjaamisen kehittäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialue RRP P4 I3

Keusoten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kirjaamiskäytäntöjä yhtenäistetään THL:n ja kansallisten määritysten mukaisiksi.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kirjaamisen kehittäminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialue RRP P4 I3
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keusoten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kirjaamiskäytäntöjä yhtenäistetään THL:n ja kansallisten määritysten mukaisiksi.  

Toteutuspaikka
Koko Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Tanja Anttila

Luotu

01.11.2023

Viimeksi muokattu

16.04.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Keusoten kirjaamiskäytänteitä yhtenäistetään ja kirjaamisen ohjeet tuotetaan IMS-järjestelmässä olevaan Kirjaamisen käsikirjaan. Käsikirjaan on kuvattu kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen kirjaamiskäytänteet, eli miten ja mitä ammattilaisten tulee kirjata kussakin palvelussa eri asiakkuusprosessin vaiheissa.

Toimintaympäristö **

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella kirjaamista yhtenäistetään THL:n kansallisten sekä lainsäädännöllisten määritysten mukaisesti. Kirjaamisen ohjeissa huomioidaan hyvinvointialueen rahoitukseen sekä laskutukseen liittyvät tekijät. Sosiaalihuollossa ollaan liittymässä valtakunnalliseen asiakastiedon arkiston palveluun.  

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakas- ja potilastietoa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella kirjaavat ammattilaiset sekä muut kirjaamisen kautta saatavaa tietoa työssään hyödytävät henkilöt.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin toimivuuden ehtona on organisaation sitoutuminen kirjaamisen kehittämiseen ja tiedon laadun parantamiseen. Keusoten kirjaamista yhtenäistetään ja eri palvelujen kirjaamisen ohjeita laaditaan yhteistyössä palvelutoiminnan ammattilaisten kanssa. Jokaisesta palvelusta on nimetty vastuuhenkilöt kirjaamisen ohjeiden laadintaan. Kirjaamiskoordinaattorit koordinoivat ohjeiden valmistumista sekä varmistavat ohjeiden oikeellisuuden kansallisten vaatimusten sekä lakien ja asetusten mukaisesti. Ohjeiden valmistuttua ohjeet tarkastetaan ja hyväksytään. Hyväksynnän jälkeen ohjeet jalkautetaan palvelutoiminnalle.

Hankkeen aikana tuotetaan kirjaamiskoordinaattoreiden toimesta kirjaamisen sisältökoulutus. 

RRP2-hankkeen aikana luodaan toimintamalli kirjaamisen vastuiden jakautumisesta hankkeen jälkeen (kirjaamiskoordinaattoreiden tehtävien siirtyminen sekä ohjeiden sekä koulutuksen päivitykseen liittyvät vastuut).

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kirjaamisen ohjeet valmistuvat vaiheittain. Ohjeiden valmistuttua ja kirjaamisen yhtenäistyttyä saadaan tasalaatuisempaa ja luotettavampaa tilastotietoa kansalliseen sekä organisaation omaan käyttöön. Ammattilaisten työskentely ja uusien työntekijöiden perehdytys helpottuu, koska kirjaamisen ohjeet on kuvattu selkeästi palveluittain. Ohjeiden myötä Keusotessa noudatetaan paremmin kansallisia vaatimuksia kirjaamiseen liittyen.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Uusien toimintatapojen käyttöönotto palveluissa on hidasta ja tulokset tulevat näkyviin viiveellä. Kehittämistyössä vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta, jotta toimintamalli saadaan jalkautettua. Toiminnan vakiinnuttaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja toiminnan koordinoimista. 

Kansikuva
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt

Kohderyhmä