Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen Pohjois-Savon vaativan tuen lastensuojeluyksikön kehittämistyössä

Vaativan tuen yksikön kehittämistyössä hyödynnettiin kokemusasiantuntijuutta työpajatyöskentelyllä. Toiminnan avulla lisättiin asiakkaan osallisuutta sekä vahvistettiin yksikön toiminnan rakennetta ja palvelun laatua asiakaskokemukseen perustuen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen Pohjois-Savon vaativan tuen lastensuojeluyksikön kehittämistyössä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vaativan tuen yksikön kehittämistyössä hyödynnettiin kokemusasiantuntijuutta työpajatyöskentelyllä. Toiminnan avulla lisättiin asiakkaan osallisuutta sekä vahvistettiin yksikön toiminnan rakennetta ja palvelun laatua asiakaskokemukseen perustuen.

Toteutuspaikka
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Jaana Heikkinen

Luotu

21.11.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Itä-Suomen lasten, nuorten ja perheiden osaamis- ja tukikeskus (OT)- hanke on ollut mukana vaativan tason lastensuojelun laitosyksikön kehittämistyössä vuosien 2021–2023 aikana. Kuopion yliopistollisen sairaalan Kampukselle rakentuvaan Lainesairaalaan vuonna 2024 avautuva uusi vaativan tuen lastensuojeluyksikkö on tarkoitettu vaikeista psyykkisistä ja/tai päihdeongelmista kärsiville, lastensuojelun laitoshoidon tarpeessa oleville nuoruusikäisille asiakkaille. Yksikössä tulee olemaan seitsemän (7) arviointiin ja osittain myös kuntouttavaan toimintaan keskittyvää asiakaspaikkaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Uuden yksikön kohderyhmän muodostavat lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, psykiatrista erikoissairaanhoitoa ja monitoimijaisesti toteutettua arviointia tarvitsevat 13-17 -vuotiaat nuoret.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kokemusasiantuntijatyöpajojen kautta kehittämistyöhön saatiin nuoren asiakkaan kokemus. Työpajojen aikana esiinnousseita ehdotuksia ja työskentelyn päätteeksi koostettuja suosituksia voidaan hyödyntää kehittämisen seuraavissa vaiheissa. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työpajatyöskentelyn soveltaminen uuden yksikön kehittämistyöhön vaatii työskentelyyn sitoutuneet kokemusasiantuntijat ja kehittämistyössä mukana olevien ammattilaisten työpanoksen. Ennalta on tärkeää sopia, kuinka paljon työpajoihin käytetään aikaa, missä ja miten ne toteutetaan, mitä työpajoilla tavoitellaan ja laatia suunnitelma siitä, kuinka työpajoissa esiinnousseita asioita on tarkoituksena hyödyntää seuraavissa kehittämisen vaiheissa. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä