Kulttuurikilometrit-tapahtuman tavoitteena on vahvistaa eläkkeellä olevien yhteisöllisyyttä ja tuottaa uudenlaista luovaa seniorikulttuuria, jossa yhdessä liikkuen jaetaan kulttuurisia kokemuksia ihmisten elämään.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kulttuurikilometrit
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurikilometrit-tapahtuman tavoitteena on vahvistaa eläkkeellä olevien yhteisöllisyyttä ja tuottaa uudenlaista luovaa seniorikulttuuria, jossa yhdessä liikkuen jaetaan kulttuurisia kokemuksia ihmisten elämään.

Toteutuspaikka
Ikääntyvien ryhmissä, eri puolilla Suomea.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Tietoa muualla

Tekijä

Anu Kuikka

Luotu

20.08.2020

Viimeksi muokattu

20.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Kulttuurikilometrit koostuu liikunnasta ja tapahtumasta. Sen aikana eläkkeensaajista koottu ryhmä toteuttaa kulttuurimatkan tai matkoja yhdessä kävellen. Periaatteena on, että ikääntyneet valitsevat yhteisen kulttuurikohteen (kulttuuripaikan tai henkilön kotipaikan) ja kävelevät kotipaikkansa-kohteen etäisyyden välisen matkan.

Kävely voidaan toteuttaa kuntopolulla, kaduilla, kujilla tai kauppakeskuksissa, seillä missä ryhmä haluaa. Kävelyyn liittyy kohteeseen perehtyminen, jolloin ryhmä etsii ja jakaa toisilleen tietoa kohteesta (kuvia, nauhoitteita, kirjallisuutta, julkaisuja jne.) sekä suunnittelee, miten tietoa voisi hyödyntää, kun kohde on saavutettu.

Kun kilometrit tulevat täyteen, toteutetaan päätteeksi tapahtuma, jossa tuodaan esiin kohde, sen historiaa, tuotoksia tai muuta kiinnostavaa tietoa paikasta tai henkilöstä. Tapahtuma voi olla pienimuotoinen ”juhla” tai isompi kaikille avoin tapahtuma. Sellainen kuin ryhmä haluaa?

Toimintaympäristö **

Kulttuurin ja taiteen tehtävistä yksimielisimmin tärkeänä pidetään viihdytyksen ja lohdun tuomisen arkeen. Korkealle tärkeydessä nousevat myös esteettisten kokemusten tuottaminen ja ihmisten yhdistäminen yhteisten kokemusten kautta. Monet muutkin tehtävät, kuten yhteiskunnan epäkohtien kritisointi, saavat merkittävää kannatusta. (Suomen Kulttuurirahaston tutkimus, Suomalaisten näkemyksiä kulttuurista 2013.)

Tutkimusten mukaan kulttuurin on tarkoitus:
- Tuoda viihdytystä tai lohtua arkeen
- Tuottaa esteettisiä kokemuksia
- Yhdistää ihmisiä yhteisten kokemusten avulla
- Edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä
- Avata tunteita ja tunnelukkoja
- Kuvata maailmaa sellaisena kuin se on
- Johdattaa syvälliseen ajatteluun
- Kiinnittää huomiota yhteisk. epäkohtiin ja kritisoida niitä
- Uskaltaa rikkoa rajoja ja pyhinä pidettyjä asioita
- Esitellä yhteiskunnallisia tai esteettisiä ihanteita
- Tuottaa taloudellista lisäarvoa
- Ärsyttää yleisöä tai osaa siitä

Kulttuurikilometrit-tapahtuman on tarkoitus tuottaa osallistujille edellämainittuja kokemuksia, kullekin omien lähtökohtien mukaan. Erityisesti maaseudulla asuville, joilla ei ole niin hyviä mahdollisuuksia osallistua kulttuuriin kuin esim. suuremmissa kaupungeissa. 
 
Kulttuurikilometrit-tapahtuma on tarkoitettu ikääntyville, joita kiinnostaa kulttuuri ja taide, mutta niiden äärelle lähteminen on jostain syystä harventunut tai tyssännyt kokonaan. Tapahtuma on tarkoitettu ikääntyville, jotka haluavat kohentaa ihmisten elämänlaatua, avata uusia ikkunoita kulttuurin maailmaan ja lisätä kulttuuripitoista toimintaa mahdollisimman edullisesti, niin maaseudulla kuin kaupungeissa.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kulttuurikilometrejä on toteutettu, ja toteutetaan jatkossakin, Eläkkeensaajien Keskusliiton Elinvoimaa-toiminnan koordinoimana ja yhteistyössä EKL-yhdistysten kanssa. 
 

Voit tutustua kohderyhmien aikaansaamiin tuloksiin ja vaikutuksiin oheisen linkin kautta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kulttuurikilometrit on vapaasti erilaisten ryhmien käytettävissä. Tapahtuman toteuttamiseksi materiaalia voi tilata EKL Elinvoimaa-toiminnasta. 

Kulttuurikilometrit on jatkuvaa toimintaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Voit tutustua Kulttuurikilometrit-tapahtuman tuloksiin oheisen linkin kautta. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

- Kulttuurikilometrit voidaan ottaa käyttöön erilaisissa ryhmissä, niin ikääntyneiden kuin eri ikäisten ryhmissä. 
- Kulttuurikilometrit voidaan toteuttaa kaupungeissa, maaseutumaisissa kunnissa ja pienimmillä kylillä.
- Ryhmän muodostaa jo kaksi henkilöä. 
- Soveltuu erinomaisesti edullisia ja jopa maksuttomia toimintoja pohtiville ryhmille. Silti tapahtumasta voi saada monipuolisen ja sisällöltään rikkaan.
- Tapahtuma soveltuu mitä parhaiten vapaaehtoistoiminnan yhdeksi muodoksi.

Kansikuva
Kulttuurikilometrit

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Aamu- ja iltapäivätoiminta Elämänlaatu Syrjäytyminen Osallisuus Kulttuuri

Ilmiöt

Osallistuva yksilö Sosiaalisen pääoman korostuminen Syrjäytyminen Yksinäisyys

Kohderyhmä

Ikäihmiset