Kumppanuutta koronan keskellä - Järjestöt valmius- ja turvallisuussuunnittelussa

Korona-poikkeusolot ovat nostaneet esiin tarpeen selventää startegisia rooleja valmius- ja turvallisuussuunittelussa.

Tämä toimintamalli tukee järjestöjen osallisuutta toimielimissä ja organisaatioiden yhdyspintatyössä mahdollisissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kumppanuutta koronan keskellä - Järjestöt valmius- ja turvallisuussuunnittelussa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Korona-poikkeusolot ovat nostaneet esiin tarpeen selventää startegisia rooleja valmius- ja turvallisuussuunittelussa.

Tämä toimintamalli tukee järjestöjen osallisuutta toimielimissä ja organisaatioiden yhdyspintatyössä mahdollisissa häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa. 

Toteutuspaikka
Meidän Häme-hanke ja Järjestö 2.0 Etelä-Savo
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Niina Salo

Luotu

25.05.2020

Viimeksi muokattu

28.08.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Julkisen sektorin ja järjestöjen välinen työn- ja vastuunjako poikkeusolojen aikana vaatii selkeyttämistä, joten keskustelua järjestötoiminnan roolista häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa tulisi viritellä laajalti. Tämä tukipaperi on laadittu sitä varten.

 

Toimintaympäristö **

Koronakriisi on vaikuttanut ihmisten arkeen monin eri tavoin. Myös järjestöjen ja yhdistysten toiminnan edellytykset ja tarpeet muuttuvat poikkeusolojen tai häiriötilanteiden aikana. Korona-poikkeusolojen aikana korostuu erityisesti sosiaalisen tuen tarve, kun fyysisiä kontakteja vältetään ja liikkumista rajoitetaan. Tässä yhteydessä yhdistysten valmiudet avun ja tuen tarjoajina nousevat esille paikallisesti, seudullisesti ja maakunnallisesti. Kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatioiden tulisi varautumisessaan arvioida myös, tarvitsevatko he häiriötilanteissa tukea lisäksi esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöiltä tai seurakunnilta. Ennakoitu tiedon keruu, riskien hallinta sekä konkreettiset toimintasuunnitelmat mahdollistavat sen, että yhdistykset pystyvät toimimaan aktiivisesti myös poikkeustilanteissa tukien julkisen sektorin lakisääteisiä tehtäviä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmät ovat maakunnassa tai seutukunnalla toimivat paikallisyhdistykset ja yhteistyöjärjestöt sekä julkisen sektorin organisaatiot (kunnat, sote-kuntayhtymät, pelastuslaitokset, valtionhallinnon toimijat)

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt