Kuntosaliryhmä muistisairautta sairastaville henkilöille

Alkavaa muistisairautta sairastaville henkilöille suunnattu liikuntaryhmä, jossa harjoitetaan tasapainoa ja lihasvoimaa kuntosalivälineitä hyödyntäen.  Sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammattilaisen työparina  voi toimia muistisairauksiin perehtynyt vapaaehtoistoimija.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuntosaliryhmä muistisairautta sairastaville henkilöille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Alkavaa muistisairautta sairastaville henkilöille suunnattu liikuntaryhmä, jossa harjoitetaan tasapainoa ja lihasvoimaa kuntosalivälineitä hyödyntäen.  Sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammattilaisen työparina  voi toimia muistisairauksiin perehtynyt vapaaehtoistoimija.

Toteutuspaikka
Kuntosaliryhmä on osa Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi -tukikeskuksen toimintaa ja sitä on toteutettu Turun kaupungin tiloissa, Runosmäen Vanhuspalvelukeskuksen kuntosalilla Turussa.
Paikkakunta tai maakunta
Turku
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Anita Elfving

Luotu

03.11.2020

Viimeksi muokattu

10.12.2020
Ratkaisun perusidea **

Kuntosalitoiminnan avulla tarjotaan  muistisairauden varhaisvaihetta sairastavalle  henkilölle lihaskuntoa ja tasapainoa ylläpitävän liikunnan lisäksi säännöllisen osallistumismahdollisuuden kodin ulkopuolella tapahtuvaan vertaistoimintaan. Säännöllinen liikunta tukee muistisairaan henkilön toimintakykyä ja selviytymistä kotona pidempään, mikä tuo yhteiskunnallisesti ajatellen taloudellista säästöä.  Kuntosalilla toteutuva ryhmätoiminta on nähty tarpeelliseksi osaksi muistisairautta sairastavan henkilön kuntoutuspolkua.

Toimintaympäristö **

Kuntosalitoiminta antaa muistisairauden varhaisvaiheessa olevalle henkilölle lihaskuntoa ylläpitävän liikunnan lisäksi säännöllisen osallistumismahdollisuuden kodin ulkopuolella tapahtuvaan vertaistoimintaan. Säännöllinen liikunta tukee muistisairaan henkilön toimintakykyä ja selviytymistä kotona pidempään, mikä tuo yhteiskunnallisesti ajatellen taloudellista säästöä.  Kuntosalilla toteutuva ryhmätoiminta on nähty tarpeelliseksi osaksi muistisairautta sairastavan henkilön kuntoutuspolkua.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Muistisairauden edetessä sairastuneet henkilöt jättäytyvät usein pois tutuista liikuntaharrastuksistaan.  Heidät saatetaan myös pudottaa pois kuntien liikuntaryhmistä, koska he tarvitsevat enemmän yksilöllistä tukea ja ohjausta pärjätäkseen ryhmissä.  Muistisairaudet heikentävät kognitiota, aiheuttaen muistin heikkenemisen lisäksi esimerkiksi oman kehon ja tilan hahmottamisen häiriöitä, toiminnanohjauksen ongelmia, haasteita puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä.  Näistä moninaisista muutoksista johtuen he tarvitsevat selkeää yksilöllistä ohjausta pystyäkseen jatkamaan liikuntaryhmässä.  Muistisairaan henkilön on helpompi tehdä liikeharjoituksia kuntosalilaitteilla, koska laitteet ohjaavat ja tukevat turvallista liikkeiden suorittamista. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Paikkakunnalta löydetään, yhteistyössä kunnan liikuntatoimen ja kunnassa muistiasiakkaita hoitavan henkilöstön kanssa kuntosali, josta on mahdollista saada säännöllinen vuoro. Muistiasiakkaan toimintakyvyn tunteva muistihoitaja/-koordinaattori tai muu terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilö suosittelee kuntosaliryhmää muistiasiakkaalle ja antaa hänelle tiedot ryhmästä. Ryhmään osallistuja tai hänen läheisensä saavat tietoa ryhmästä myös Muistiluotsin kotisivujen kautta.   Ryhmäläisten toimintakyky huomioiden ryhmään otetaan 5-8 henkilöä ja se kokoontuu kerran viikossa 1 tunnin ajan. Kaksi ohjaajaa ryhmässä mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen antamisen muistiasiakkaalle.  Sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammattilaisen työparina voi olla muistisairauksiin perehtynyt vapaaehtoistoimija. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

 Muistisairaudet heikentävät kognitiota, aiheuttaen muistin heikkenemisen lisäksi esimerkiksi oman kehon ja tilan hahmottamisen häiriöitä, toiminnanohjauksen ongelmia, haasteita puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä.  Näistä moninaisista muutoksista johtuen muistisairautta sairastavat henkilöt tarvitsevat selkeää yksilöllistä ohjausta pystyäkseen jatkamaan liikuntaryhmässä.  Muistisairaan henkilön on helpompi tehdä liikeharjoituksia kuntosalilaitteilla, koska laitteet ohjaavat ja tukevat turvallista liikkeiden suorittamista. Säännölliset viikottaiset kuntosaliharjoitukset ovat pitäneet yllä ja joidenkin kohdalla parantaneetkin lihasvoimaa. Muutos on näkynyt liikesuoritusten ja vastusmäärien lisääntymisenä ja toimintakyvyn lievänä paranemisena tai pysymisenä ennallaan etenevästä sairaudesta huolimatta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kuntosaliryhmätoiminnan soveltaminen varhaisvaiheen muistisairautta sairastaville henkilöille vaatii ohjaajilta tietoa, osaamista ja ymmärrystä muistisairauksista,  sairauksien vaikutuksista ihmisen fysiikkaan ja kognitioon sekä kykyä kohdata muistisairautta sairastavia henkilöitä.  Jokainen ryhmään osallistuva tarvitsee, sen hetkisestä toimintakyvystä riippuen, yksilöllistä ohjausta liikkeiden suorittamisessa.  Siksi ryhmä ei voi olla kovin suuri tai ohjaajia on oltava useampia.  Toiminta on sovellettavissa kaikkiin ikääntyneiden tai eri vammaisryhmien kuntosalitoimintaan, missä tarvitaan runsaasti henkilökohtaista tukea.  

Kansikuva
Kuva kuntosaliryhmän toiminnasta

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis