Kuntoutuspalvelujen sisäisen tiedonkulun kehittäminen digitaalisten työvälineiden avulla

Yhteinen digitaalinen tiedonkulun ja viestinnän alusta tukee kuntoutuspalvelujen toiminnan yhtenäistämistä ja kuntoutuspolkujen sujuvuutta, sekä vahvistaa konsultaatiomahdollisuuksia esh -pth kuntoutusammattilaisen välillä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuntoutuspalvelujen sisäisen tiedonkulun kehittäminen digitaalisten työvälineiden avulla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteinen digitaalinen tiedonkulun ja viestinnän alusta tukee kuntoutuspalvelujen toiminnan yhtenäistämistä ja kuntoutuspolkujen sujuvuutta, sekä vahvistaa konsultaatiomahdollisuuksia esh -pth kuntoutusammattilaisen välillä. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sonja Kataja

Luotu

09.11.2022

Viimeksi muokattu

10.11.2022
Toimintaympäristö **

Ammattilaiset käyttävät työssään lisääntyvässä määrin erilaisia digitaalisia palveluja, järjestelmiä ja työkaluja. Maantieteellisten etäisyyksien vuoksi ammattilaisten välinen viestintä on siirtynyt digitaalisen välinein toteutettavaksi enenevissä määrin. Viestintä voi olla reaaliaikaista (etäpalaverit / videopuhelut) tai aikaan ja paikkaan sitomatonta (yhteisellä alustalla digitaalisten materiaalien työstö ja jakaminen). 

Jotta digitaalisia palveluja ja tiedolla johtamista voidaan toteuttaa ja kehittää Kymenlaakson hyvinvointialueen strategian suuntaisesti, edellyttää se henkilöstöltä ajantasaista järjestelmäosaamista ja osaamisen hallintaa, sekä toimintaympäristöä jossa osaamista voidaan ylläpitää. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä kuntoutuspalvelujen ammattilaiset.

Kehitystyöhön on osallistunut sekä kuntoutuspalvelujen esihenkilöstö että työntekijöistä eri palvelulinjojen digimentorit.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä