KUPLA-koulutukset opiskelijatapahtumien järjestäjille

Koulutukset opiskelijatapahtumien järjestäjille käsittelevät opiskelijatapahtumien saavutettavuutta, turvallisuutta, tapahtumaviestintää sekä tapahtumien konseptointia. Tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita järjestämään turvallisia ja saavutettavia tapahtumia. KUPLA-toiminta on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
KUPLA-koulutukset opiskelijatapahtumien järjestäjille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulutukset opiskelijatapahtumien järjestäjille käsittelevät opiskelijatapahtumien saavutettavuutta, turvallisuutta, tapahtumaviestintää sekä tapahtumien konseptointia. Tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita järjestämään turvallisia ja saavutettavia tapahtumia. KUPLA-toiminta on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa.

Toteutuspaikka
Korkeakoulut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Marja Pakarinen

Luotu

10.08.2020

Viimeksi muokattu

31.05.2021
Ratkaisun perusidea **

Tapahtumakoulutukset ovat suunnattuja kaikille yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden tapahtumia järjestäville – opiskelija- tai ylioppilaskuntien tapahtumavastaaville, opiskelijayhdistysten tapahtumavastaaville ja asiasta kiinnostuneille opiskelijatoimijoille. Koulutus jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen, joita voidaan käyttää joko osissa tai kokonaisuutena. Koulutukset ovat PowerPoint-diasarjoja, joiden muistiinpanot sisältävät ohjeet koulutuksen vetäjälle. Materiaalit ovat vapaasti ladattavissa EHYTin sivuilta.

Tapahtumakonseptipaja

Koulutuksessa pohditaan hyviä tapahtumakonsepteja ja ideoidaan yhdessä kokonaan uusia tapahtumia.

Koulutuksessa kehitetään tapahtumakonsepteja yhteisen ideoinnin kautta. Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miksi alkoholittomiin tapahtumiin voi olla toisinaan vaikeaa saada yleisöä.

Koulutuksen kesto: n.1,5h

Tapahtumaturvallisuuskoulutus

Tapahtumaturvallisuuskoulutus käsittelee opiskelijatapahtumien turvallisuutta fyysisen turvallisuuden ja sosiaalisen turvallisuuden näkökulmista. Fyysisellä turvallisuudella tarkoitetaan aineellisia turvallisuuteen vaikuttavia asioita, kuten tapahtumatilat, välineet ja fyysisten onnettomuuksien ehkäisy. Sosiaalisella turvallisuudella tarkoitetaan osallistujalle turvallisuuden tunteen luovia asioita, kuten sääntöjä, häirinnän ja kiusaamisen ehkäisyä ja turvallisen tilan periaatteita.

Koulutuksen kesto: n.1,5h

Tapahtumaviestintäkoulutus

Onko bileitä tai bingoiltaa olemassa, jos kukaan ei kuule niistä? Mitä asioita kannattaa huomioida tapahtumaviestinnässä kohdeyleisölle ja miten viestintä tapahtumasta on koko toteuttavan tiimin asia?

Koulutuksessa käsitellään viestintää tapahtumanjärjestämisen olennaisena osana: millaista on hyvä tapahtumaviestintä, miten viestintä voi madaltaa osallistumiskynnystä tapahtumaan ja mitä asioita kannattaa huomioida tapahtuman viestintäsuunnitelmassa.

Koulutuksen kesto: n.1,5h

Saavutettavuus tapahtumanjärjestämisessä

Opiskelijatapahtumien tulisi olla kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa. Tämän takia tapahtuman järjestäjän on tärkeää miettiä järjestämänsä tapahtuman saavutettavuutta kohderyhmänsä, eli korkeakouluopiskelijoiden kannalta.

Koulutuksessa käsitellään inklusiivisuutta ja savutettavuutta osallistumisen mahdollistamisena. Koulutuksessa annetaan ideoita siitä, miten huomioida erilaiset osallistujat ja heidän toiveensa ja tarpeensa yhteisön järjestämille tapahtumille. Koulutuksen punainen lanka on huomata, miten tärkeää osaa saavutettava opiskelijakulttuuri näyttelee opiskelijoiden hyvinvoinnin tukijana.

Koulutuksen kesto: n.1,5h

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Korkeakouluyhteisöjen valmiudet ottaa puheeksi päihteiden käytön ja mielen hyvinvoinnin ongelmat paranevat.  Opiskelijatapahtumien järjestäjien taito ja motivaatio tehdä mukaanottavia ja monipuolisia opiskelijatapahtumia paranee. Opiskelijat kokevat vähemmän sosiaalista painetta alkoholin käyttöön.  

Kansikuva
Ehyt ry logo

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä