Esteettömyys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Iisalmi
Aihealueet
Maankäyttö ja rakentaminen
Ikääntyminen
Asumispalvelut
Esteettömyys
Paikkatieto
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämistyötä edistettiin kokonaisvaltaisella ikääntyneiden asuinolojen kehittämissuunnitelmalla keskustaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Tuotettiin mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Helsinki
Aihealueet
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Digitaaliset palvelut
Matalan kynnyksen palvelu
Esteettömyys
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jalkautuvan digituen perusidea on tarjota digitukea palvelun käyttäjän omaan kotiin tai johonkin muuhun mieluisaan toimintaympäristöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vammaispalvelut
Kuljetuspalvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Esteettömyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueelle perustetaan Liikkumisen tuen tiimi 1.11.2023.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Kuusamo
Kalajoki
Aihealueet
Asumispalvelut
Yhteisöllisyys
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Esteettömyys
Kuntoutus
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisten asumisen ratkaisuja monipuolistava joustavan palvelun asumisen toimintamalli, jossa yhteisöllisyys ja ikäihmisen yksilölliset tarpeet ovat keskiössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Pieksämäki
Mikkeli
Aihealueet
Etäpalvelu
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Esteettömyys
Tasa-arvo
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etäkotihoidon asiakas saa helppokäyttötabletin kotiin vietävien tukipalvelujen kautta. Etäkotihoidon hoitaja varaa tulkin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Autismi
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Asiakas- ja palveluohjaus
Kohtaaminen
Esteettömyys
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verkkosivusto www.askelaikuisuuteen.fi on kehitetty autismikirjon nuorten siirtymävaiheiden tueksi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Saavutettavuus
Esteettömyys
Kehitysvammaisuus
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

SELVIS-vertaisryhmä tarjoaa kehitysvammaisille nuorille paikan oppia päihdekysymyksistä helpolla kielellä. Tavoitteena on lisätä nuorten tietoja päihteistä ja niiden vaikutuksista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Esteettömyys
Saavutettavuus
Osallisuus
Viestintä
Järjestöt
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Esteettömän ja saavutettavan tilaisuuden järjestämisessä huomioidaan osallistujien fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset toimintakyvyn rajoitteet.  Fyysisen ympäristön esteettömyys ja viestintätapoje

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Vammaisuus
Nuorisotyö
Harrastustoiminta
Esteettömyys
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli on suunnattu erityistä tukea tarvitseville nuorille (vammaiset, pitkäaikaissairaat). Toiminta on monipuolista, yli diagnoosirajojen menevää ja sitä järjestetään yhteistyössä eri sekto

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Oppilaitokset
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Yliopisto
Ehkäisevä päihdetyö
Esteettömyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulutukset opiskelijatapahtumien järjestäjille käsittelevät opiskelijatapahtumien saavutettavuutta, turvallisuutta, tapahtumaviestintää sekä tapahtumien konseptointia.