Kymenlaakson Asiointipalvelu: Alkoholin käytön itsearviointi

Kansalainen voi kirjautua vahvalla tunnistautumisella digitaaliseen Asiointipalveluun, jossa on mahdollista arvioida omaa tilannetta, valita tilanteeseen sopiva itsehoito-ohjelma, ottaa yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ja saada hoitoa ajasta ja paikasta riippumatta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kymenlaakson Asiointipalvelu: Alkoholin käytön itsearviointi
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kansalainen voi kirjautua vahvalla tunnistautumisella digitaaliseen Asiointipalveluun, jossa on mahdollista arvioida omaa tilannetta, valita tilanteeseen sopiva itsehoito-ohjelma, ottaa yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen ja saada hoitoa ajasta ja paikasta riippumatta.

Toteutuspaikka
Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hamina
Kouvola
Kotka
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juhana Haavisto

Luotu

18.10.2022

Viimeksi muokattu

18.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Ratkaisun tavoitteena on tuottaa matalan kynnyksen päihdepalvelu, jonka avulla voidaan tunnistaa ja puuttua varhaisessa vaiheessa alkoholin käytön ongelmiin. Varhaisella puuttumisella pyritään saamaan apu asiakkaalle ajoissa, ehkäisemään asiakkaiden tilanteen paheneminen sekä asiakkaiden ohjautuminen raskaisiin ja kalliisiin erikoissairaanhoidon palveluihin. 

Toimintamallissa kansalainen kirjautuu vahvalla (suomi.fi) tunnistautumisella digitaaliseen Asiointipalveluun.

Asiointipalvelussa asiakkaan on mahdollista arvioida omaa tilannettaan alkoholin käytön itsearvion ja alkoholin käyttöä kartoittavan AUDIT-kyselyn perusteella. Tulosten perusteella asiakas ohjautuu joko valitsemaan tilanteeseen sopivan omahoito-ohjelman tai suoraan terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenottoon.

Omahoito-ohjelma sisältää Omaolon, Päihdelinkin ja Mielenterveystalon sisältöjä tietopaketin, alkoholinkäytön hallinnan oppaan, testien ja valmennusohjelman muodossa. Mahdollisuus on myös kartoittaa tarkemmin alkoholin käyttöä laajan AUDIT ja alkoholiriippuvuutta mittaavan SADD-kyselyn avulla.

Asiakkaalla on koko palvelupolun ajan mahdollisuus lähettää yhteydenottopyyntö terveydenhuollon ammattilaiselle viestipalvelun kautta.

Ammattilainen näkee Asiointipalvelussa asiakkaan tekemät itsearvioinnit, kyselyiden tulokset ja omahoito-ohjelman tilan sekä voi myös ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Toimintaympäristö **

Kymenlaaksossa sairastuvuus on suurempaa kuin keskimäärin Suomessa ja sote-palveluiden käyttö painottuu erityisesti raskaisiin ja kalliimpiin palveluihin. Tarvetta on siirtää painopistettä kevyempiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, joiden kustannukset ovat pienemmät.

Alueella päihteiden käyttö sekä siitä aiheutuvat terveyshaitat ovat kasvaneet ja vaikuttavat osaltaan muuhun sairastavuuteen. 

Mitä paremmin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveydentila on tunnistettu, sitä täsmällisemmin pystytään puuttumaan ongelmiin, ehkäisemään niiden syntyä ja ryhtymään toimiin, joilla kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja sekä edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Asukkaiden hyvinvointi on myös alueen talouteen suuresti vaikuttava tekijä.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on yli 18 -vuotiaat Kymenlaaksolaiset, joilla on tarvetta matalan kynnyksen päihdepalveluille. Palvelu vaatii vahvan (suomi.fi) tunnistautumisen, joten se soveltuu käyttäjälle, jolla on vahvan tunnistautumisen välineet eli verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Kehittämisvaiheessa on hyödynnetty kokemusasiantuntijoita.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Asiakaspolun ja ammattilaisten työroolien määrittely mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilaisten ja järjestelmätoimittajan kanssa. Asiakkaiden / kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen kehittämisessä.

Palvelun johdon ja ammattilaisten osallistaminen ja sitouttaminen kehittämistyöhön.

Teknisen työn toteutukset järjestelmätoimittajan toimesta. Tiivis yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa jo määrittelyvaiheesta lähtien.

Henkilöstön kouluttaminen järjestelmän käyttöön.

Viestiminen palvelun käyttöönotosta asiakkaille ja ammattilaisille. 

Säännölliset seurantapalaverit käyttöönoton jälkeen.

Asiakaspalautteen kerääminen ja palvelun jatkokehittäminen kokemusten perusteella.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Viimeisen 12 kk aikana palvelua on käytetty 195 kertaa, joka kertoo melko vähäisestä käytöstä. Arvioita on tehty siitä mikä on syynä palvelun vähäiseen käyttöön ja palvelusta markkinointiin panostetaan myös jatkossa. Yksi arvioista liittyy asiakkaiden pelkoon leimautumisesta koska kyseessä on tunnisteellinen palvelu.

Jatkokehityksessä huomioidaan ensimmäisen vaiheen kokemukset ja pyritään viestimään asiakkaille rohkaisten palvelun käyttöön.  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa laajaan kirjoon eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Toimintamallin soveltaminen vaatii kaikkien osapuolten sitoutumisen toimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä toimintamallimuutokseen palveluissa. Palvelusta riippumatta käyttöönotto vaatii vahvaa markkinointia niin asiakkaille kuin organisaation ammattilaisille.

Asiointipalvelu toimii Kymenlaaksossa digitaaliset palvelut kokoavana digitaalisen asioinnin alustana, joka kehittyy asteittain eri palveluita ja asiakkaiden digipolkuja käsittäväksi kokonaisuudeksi.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Kohderyhmä