Tavoitteena on saada sillattua OT-keskus osaksi pysyviä rakenteita vuonna 2024 siten, että se toimii moniammatillista yhteistyötä koordinoivana sekä vaativien asiakastapausten konsultaatiota tarjoavana yksikkönä yhteistyöalueella.

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Länsi-Suomen OT-keskus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on saada sillattua OT-keskus osaksi pysyviä rakenteita vuonna 2024 siten, että se toimii moniammatillista yhteistyötä koordinoivana sekä vaativien asiakastapausten konsultaatiota tarjoavana yksikkönä yhteistyöalueella.

 

Toteutuspaikka
RRP P4 I1 TP1
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Sanna Pahkala

Luotu

16.04.2024

Viimeksi muokattu

08.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

OT-keskuksen kohderyhmänä ovat paljon erityisen vaativia (lastensuojelun ja psykiatrian) palveluja tarvitsevat lapset ja nuoret. Tämä suhteellisen pieni asiakasmäärä kerryttää suuria kustannuksia sekä suoraan (palvelut) että välillisesti (syrjäytymisen aiheuttamat kustannukset). Tällä hetkellä vaativimpien sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden saatavuudessa on suuret alueelliset erot ja palvelut ovat hajautuneet monelle eri sektorille ilman riittävästi koordinoitua yhteistyötä. Osa näitä palveluja tarvitsevista lapsista, nuorista ja heidän perheistään jää nykyisin kokonaan vaille tarvitsemaansa apua tai hoitoa. 

OT-keskuksilla pyritään varmistamaan monialainen tutkimusperustainen apu näille asiakkaille, joiden ongelmat ovat kompleksisimpia ja vaativimpia.OT-keskuksen tehtävänä on tarjota koordinaatiota, uusia toimintamalleja sekä tutkimusta vaativissa ja harvinaislaatuisissa tilanteissa ammattilaisten tueksi. OT-keskus rakennetaan vaikuttavuusperustaisesti. Toiminta on verkostomaista ja hallinnonrajat ylittävää.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

OT-keskuksen kohderyhmänä ovat ammattilaiset, jotka työskentelevät paljon erityisen vaativia palveluita tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa. Länsi-Suomen OT-keskus perustuu verkostomaiseen toimintatapaan ja asiantuntijaverkostoihin, joiden avulla autetaan harvinaislaatuisten ja kompleksisten tilanteiden tunnistamista ja selvittämistä. Näin taataan mahdollisimman kokonaisvaltainen ja hallinnonalat ylittävä huippuosaaminen kompleksisten kysymysten ja tilanteiden ratkaisemiseksi.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä