Länsi-Uudenmaan hankkeen HB:n päätöksenteon prosessinkuvaus

Länsi-Uudenmaan kokeiluhanketta toteutettiin keskittyen liikkumista tukeviin palveluihin, kuten euro- ja kilometrikukkaron käyttöön. HB:n päätöksenteon tueksi kehitettiin kuvaus prosessista. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Länsi-Uudenmaan hankkeen HB:n päätöksenteon prosessinkuvaus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Länsi-Uudenmaan kokeiluhanketta toteutettiin keskittyen liikkumista tukeviin palveluihin, kuten euro- ja kilometrikukkaron käyttöön. HB:n päätöksenteon tueksi kehitettiin kuvaus prosessista. 

Toteutuspaikka
Länsi-Uudenmaan henkilökohtaisen budjetoinnin hanke
Paikkakunta tai maakunta
Espoo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

16.08.2021

Viimeksi muokattu

09.11.2021
Ratkaisun perusidea **

Jos asiakkaalla on voimassaoleva liikkumispalvelupäätös TAI asiakas hakee liikkumispalveluita ja on kykenevä HB-asiakkaaksi, asiakas/ammattilainen ehdottaa HB-mallia --> 

•Päätös on toistaiseksi voimassaoleva, voidaan molemmin puolin päättää milloin vaan. Päätöstä tarkastellaan puolen vuoden välein - vuoden ajaksi 

•Käytössä ”vanhoilla” asiakkailla, joilla tarvetta matkustaa yli palvelurajojen

•Ennen päätöksentekoa tarkasteltu asiakkaan matkamääriä ja käyttöä. Asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä sovittu tarve/määrät, sovittu päätöksestä

•Asiakas maksaa omavastuun matkoista

•Aluerajaus poistettu

Toimintaympäristö **

HB-hanke perustui pääministeri Marinin hallitusohjelmaan. Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeen tavoitteiksi oli määritelty vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden, osallisuuden ja valinnanmahdollisuuksien vahvistaminen palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. Hallitusohjelmaan sisältyivät vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten budjettien kokeilut, joiden yhteydessä tuli arvioida myös lainsäädännön muutostarpeita. Hallitusohjelman mukaan vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden parempi huomioon ottaminen toteutetaan osana vammaispalvelulain uudistusta.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittäjäasiakastyöryhmä on osallistunut työhön. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Suositeltavaksi toimintamalliksi ehdotetaan perustettavan Länsi-Uusimaa-tasoinen työryhmä, jonka tehtävä on miettiä henkilökohtaisen budjetoinnin kouluttamista ja jalkauttamiseen ammattilaisille. Tarjolla työhön avuksi on ”Työkirja ammattilaisille” ja asiakkaiden tietoperusteiseksi materiaaliksi ”Käyttöopas asiakkaille”.

Ammattilaisten työkirja sisältää muun muassa henkilökohtaisen budjetin päätöksenteon mallin, ohjeistuksen, mihin ja miten Hb:tä voidaan käyttää sekä ”muistilista työntekijälle”.  

Asiakasoppaassa on hyvä olla tarkkaan kirjattu asiakkaan oikeudet, mahdolliset Hb:n piiriin kuuluvat palvelut, prosessi ja lainsäädännölliset näkökulmat. Asiakkaalle on mahdollista tehdä saatavaksi sekä lyhyt esite ja opas. Huomioitavaa on saavutettavuus ja materiaalin sähköinen saatavuus.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

ei tuloksia 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille tai eri toimintaympäristöihin.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Vammaispalvelut Vammaisuus

Ilmiöt

Osallistuva yksilö

Kohderyhmä

Ammattilaiset Kehitysvammaiset, vammaiset