Lastensuojelulaitosten ja psykiatrian osastojen välisen yhteistyön mallinnus Varsinais-Suomessa

Toimintamalli toteutetaan sijoitetuille lapsille/nuorille, jotka ovat osastohoidossa lasten- tai nuorisopsykiatrian osastolla. Tavoitteena on tiivistää psykiatrian ja lastensuojelun yhteistyötä osastojakson aikana sekä lisätä lasten/nuorten osallistumista.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lastensuojelulaitosten ja psykiatrian osastojen välisen yhteistyön mallinnus Varsinais-Suomessa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli toteutetaan sijoitetuille lapsille/nuorille, jotka ovat osastohoidossa lasten- tai nuorisopsykiatrian osastolla. Tavoitteena on tiivistää psykiatrian ja lastensuojelun yhteistyötä osastojakson aikana sekä lisätä lasten/nuorten osallistumista.

Toteutuspaikka
Tyks lasten- ja nuorisopsykiatrian osastot, Turun kaupungin lastensuojelulaitokset, Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän laitokset ja Salon kaupungin Paavolan perhetukikeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Kuva
yhteistyön malli

Tekijä

Minna Paaer

Luotu

25.03.2022

Viimeksi muokattu

14.02.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Omahoitajan ja omaohjaajan yhteistyö

Työntekijät sopivat yhteisen palaverin heti osastojakson alussa. Toinen palaveri sovitaan noin osastojakson puoliväliin. Osastojakson lopussa käydään yhteinen keskustelu, jossa lapsi/nuori on mukana. Tapaamisten tavoitteena on välittää hyvin konkreettista tietoa lapsen/nuoren tilanteesta, parantaa yhteistyötä, lisätä yhteistä ymmärrystä, jakaa ammattitaitoa ja lisätä lapsen/nuoren osallisuutta.

Esitietolomake

Sijaishuoltopaikka täyttää esitietolomakkeen yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa ja toimittaa täytetyn esitietolomakkeen osastolle mahdollisimman pian osastojakson alkaessa. Jos lapsi/nuori on ollut osastolla jo aiemmin, osastolle toimitetaan tarvittaessa päivitetty esitietolomake. Osasto vie esitietolomakkeen tiedot potilastietojärjestelmään. Lomakkeen tavoitteena on lapsen tärkeiden tietojen välittäminen osastolle heti osastojakson alussa.

Hoitoryhmät/ hoitoneuvottelut

Hoitoryhmiin/ -neuvotteluihin osallistutaan puolin ja toisin osastojakson aikana. Tarve osallistumiseen arvioidaan yksilöllisesti. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva lapsen/nuoren tilanteesta, välittää nopeasti tietoa lapsen/nuoren hoidosta, lisätä ymmärrystä toisten työstä sekä lisätä moniammatillista yhteistyötä.

Toimintaympäristö **

Tutkimukset ovat osoittaneet sen, minkä useat lastensuojelussa ja lasten- ja nuorten psykiatrialla työskentelevät ammattilaiset käytännön työn kautta jo tietävät: lastensuojelun sijaishuollossa olevat lapset ovat usein myös psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaita. Vaikka tavoitteena on mahdollisimman saumaton yhteistyö lastensuojelun ja psykiatrian välillä, se ei aina valitettavasti toteudu.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on kaikki kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret, jotka ovat osastohoidossa lasten- tai nuorisopsykiatrian osastolla. Pilotissa oli mukana vain lastensuojelulaitoksia, mutta malli soveltuu hyvin myös perhehoitoon sijoitetuille lapsille ja nuorille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Osaston henkilökunta huolehtii esitietolomakkeen toimittamisesta sijaishuoltopaikkaan heti osastojakson alussa. Sijaishuoltopaikka huolehtii esitietolomakkeen täyttämisestä sekä täytetyn lomakkeen toimittamisesta osastolle. Lapsen/nuoren asioissa olevat työntekijät sopivat yhdessä yhteisen tapaamisen, jossa keskustelevat enemmän lapsen/nuoreen liittyvistä asioista. Aloite tämän tapaamisen sopimiseen voi tulla joko sijaishuoltopaikasta tai osastolta. Työntekijät myös huolehtivat siitä, että lapsi/nuori osallistetaan omaan hoitoon liittyvissä asioissa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin käyttö on lisännyt lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyötä sekä parantanut tiedonkulkua. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen ei vaadi lisäresursseja tai osaamista. Tärkeintä on, että työyhteisössä kaikki ovat tietoisia toimintamallista ja sitoutuvat toimimaan sen mukaisesti silloin, kun sijoitetulla lapsella alkaa osastojakso lasten- tai nuorisopsykiatrian osastolla.

Kansikuva
TOP-hankkeen logo turkoosilla ja vaaleansinisellä taustalla.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis