Tutkijoita on pyydetty poimimaan 1-3 suositusta lastensuojelun sosiaalityön kehittämiseksi 2000 -luvulla tehdyistä lastensuojelun tutkimuksista. Suositukset ovat ammattilaisten kuunneltavissa äänitteinä, podcasteina sekä luettavissa Sote-akatemian nettisivuilla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lastensuojelun käytäntösuositukset
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tutkijoita on pyydetty poimimaan 1-3 suositusta lastensuojelun sosiaalityön kehittämiseksi 2000 -luvulla tehdyistä lastensuojelun tutkimuksista. Suositukset ovat ammattilaisten kuunneltavissa äänitteinä, podcasteina sekä luettavissa Sote-akatemian nettisivuilla.

Toteutuspaikka
Turun yliopisto ja työelämä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Säätiöt ja rahastot
Liitteet ja linkit

Tekijä

Suvi Puttonen

Luotu

25.08.2022

Viimeksi muokattu

01.09.2022
Ratkaisun perusidea **

Työelämäprofessorihankkeessa on kehitetty lastensuojeluun liittyvän tutkimustiedon käytettävyyttä ja tuotettu toimintaohjeita käytäntöön. Yksi ratkaisuista oli tutkimuspohjaiset käytäntösuositukset, jotka ovat luettavissa Sote-akatemian nettisivuilla. Ammattilaisten kiireisen arjen ja helpomman saavutettavuuden vuoksi suositukset ovat myös kuunneltavissa äänikirjastona suomeksi ja ruotsiksi sekä reflektoivina podcasteina. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakasymmärrystä on kerrytetty tutkimuspohjaisesti.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kenttää on kuunneltava - tässäkin tapauksessa toive podcast-muodosta tuli työelämän toimijoilta.

On otettava aika kontaktoida tutkijat ja kommunikoida heidän kanssaan sekä koota heiltä pyydetyt käytäntösuostitukset yhdelle sivulle.

Suositukset viedään nettisivuille.

Tarvitaan osaaminen ja aika suositusten äänitykseen sekä podcastin tapauksessa käsikirjoitus, keskustelijat sekä muokkausosaaminen.

Ylläpidetään ja päivitetään materiaalia. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Podcasteja (x4) on kuunneltu Soundcloudin tilastojen mukaan yhteensä 1.9.2022 mennessä 1050 kuuntelukertaa.

Lastensuojelun käytäntösuositukset -nettisivulla on vierailtu yhteensä yli 2000 kertaa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mallia voi soveltaa kaikkialla, missä tutkimustiedon saattaminen helposti saavutettavaan ja sovellettavaan muotoon on tarpeellista. Oleellista on, että tutkimuspohjaiset käytäntösuositukset kirjoittavat itse tutkijat ja että käytännön ääntä kuunnellaan tiedemaailmassa.

Kansikuva
polku maiseman läpi

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä