Asiakastyö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Kerava
Aihealueet
Matalan kynnyksen palvelu
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Neuvonta
Ilmiöt
Toimeentulon epävarmuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalipalveluiden neuvonnan ja Kelan yhteistyössä on mahdollisuus tavata yhdessä asiakkaat, joilla sosiaalipalveluiden ja Kelan asiointiin liittyviä ohjauksen ja tuen tarpeita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Aikuissosiaalityö
Sosiaalihuolto
Asiakastyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityölle nostetta valmennuskokonaisuus yhdistää keskeisimmät sisällöt valtakunnallisen sosiaalihuollon kehittämisohjelman (THL) teemoista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kouvola
Aihealueet
Asiakastyö
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tavoitteena on tarjota Ratamokeskuksen (laaja sote-keskus) päiväkävijöille sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta matalalla kynnyksellä fyysisessä toimipisteessä ilman ajanvarausta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Savonlinna
Pieksämäki
Mikkeli
Aihealueet
Hyvinvointialue
Viestintä
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Farmaseutti osallistuu organisaation chat-portaalin yhtenä monesta ammattilaisesta. Farmaseutti vastailee chatissa lääkkeisiin liittyviin kysymyksiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Asiakastyö
Lukio
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämäni portfoliossa taustalla on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.   Se koostuu kahdesta osiosta 1. kuka minä olen ja 2. minun tulevaisuuteni.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lastensuojelu
Tiede ja tutkimus
Asiakaslähtöisyys
Yhteiskehittäminen
Asiakastyö
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tutkijoita on pyydetty poimimaan 1-3 suositusta lastensuojelun sosiaalityön kehittämiseksi 2000 -luvulla tehdyistä lastensuojelun tutkimuksista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakastyö
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on käyttöönottaa Kymsotessa sosiaalihuollon palveluiden yhteinen asiakasohjauksen malli, jossa yksi asiakkaan yhteydenotto riittää asian edistämiseksi. Kehittämistyöllä konseptoidaan ja

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Aihealueet
Maahanmuutto
Työllistyminen
Nuorisotyö
Asiakastyö
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Autamme 14–29-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia nuoria työnhaun kaikissa eri vaiheissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Rovaniemi
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakastyö
Menetelmä
Palvelumuotoilu
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakastyön ja sen yhteiskehittämisen tueksi kehitetyt kortit ovat käytännölliset erityisesti silloin, kun toimintaa uudistetaan tai halutaan parantaa osallistujalähtöisyyttä.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Green care
Ihmissuhteet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Asiakastyö
Ilmiöt
Luonnon moninaisuus / resurssien ylikulutus
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden ryhmätoiminta lähiluonnossa vahvistaa luontosuhdetta, virkistää tuomalla vaihtelua arjen rutiineihin ja mahdollistaa vuorovaikutuksen perheiden välillä ja niiden kesken.