Liikkuva muisti-infopiste Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella

Matalan kynnyksen muisti-infopiste on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita muisti- ja aivoterveysasioista. Tieto on kaikkien saavutettavissa ja infopisteelle voi tulla ohikulkiessaan. Tavoitteena on lisätä tietoutta aiheesta, mahdollisesti rohkaista muistitutkimuksiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Liikkuva muisti-infopiste Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Matalan kynnyksen muisti-infopiste on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita muisti- ja aivoterveysasioista. Tieto on kaikkien saavutettavissa ja infopisteelle voi tulla ohikulkiessaan. Tavoitteena on lisätä tietoutta aiheesta, mahdollisesti rohkaista muistitutkimuksiin.

Toteutuspaikka
Varsinais-Suomi ja Satakunta
Paikkakunta tai maakunta
Varsinais-Suomi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä

Minna Reunanen

Luotu

24.11.2020

Viimeksi muokattu

30.12.2020
Ratkaisun perusidea **

Matalan kynnyksen muisti-infopiste on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita muisti- ja aivoterveysasioista. Tieto on kaikkien saavutettavissa ja infopisteelle voi tulla ohikulkiessaan. Tavoitteena on lisätä tietoutta aiheesta, mahdollisesti rohkaista muistitutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin.

Toimintaympäristö **

Suomessa on 193 000 ihmistä, jotka sairastavat muistisairautta, työikäisiä on noin 7 000 henkilöä. Vuosittain 14 500 henkilöä sairastuu etenevään muistisairauteen.(Muistiliitto 2019) Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavia muistisairaita arvioidaan vuonna 2020 olevan Varsinais-Suomessa noin 12 000 henkilöä ja Satakunnassa noin 6200 henkilöä. Varsinais-Suomen kunnissa tehdyistä vanhuspalvelujen suunnitelmista 83 % sisältää tavoitteen muistisairaidenerityispalvelujen järjestämisestä, Satakunnassa luku on 82 %. Varsinais-Suomessa yli 75-vuotiaista kokee muistinsa huonoksi tai erittäin huonoksi 8,7 % ja Satakunnassa 11 %, koko Suomessa osuus on 8,7 % (THL 2019).

Väestörakenteen muutoksen myötä ikäihmisten määrä tulee kasvamaan huomattavasti useissa kunnissa. Samalla muistisairauksien esiintyvyys lisääntyy merkittävästi, koska ikä on suurin riskitekijä etenevissä muistisairauksissa. Tilastojen mukaan yli 85-vuotiaista kolmasosa sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Tämä aiheuttaa erityisen kansanterveydellisen ja -taloudellisen haasteen kuntien ja maakuntien sote-palveluille. 

Muistiyhdistykset ja  -luotsit toimivat alueillaan aktiivisesti ja järjestävät toimipisteissään toimintaa, apua ja tukea kohderyhmälleen.  Myös media tiedottaa aktiivisesti edellä mainituista asioista. Tämän lisäksi on tärkeää tuoda tietoa ja tukea paikallisesti ja kasvotusten, lähelle ihmistä.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Liikkuvan muisti-infopisteen kohderyhmänä on koko väestö ja varsinkin ne henkilöt, joita aivoterveys- ja muistiasiat kiinnostavat tai koskettavat.

Materiaali, jota muisti-infopisteellä jaetaan, on perustietoa ja se on helposti ymmärrettävässä muodossa. Jos asiakas on innostunut keskustelemaan asioista syvemmin, se on mahdollista infopisteen asiantuntijan kanssa . Syventävää tietoa aiheista on saatavana ja se on tarkoitettu valikoituneelle kohderyhmälle.

Liikkuva muisti-infopiste on yksittäinen tapahtuma, eikä jatkumo. Näin on vaikea osalllistaa asiakasta esimerkiksi suunniteluun. Keskusteluhetki infopisteellä on aina vuorovaikutteinen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

VSSK-Muistiluotsin liikkuvan infopisteen toimintamalli on jo vakiintunutta, asiakkaalle maksutonta toimintaa. Kehiteltäessä maakunnallista Muistiluotsi-toimintaa on noussut tarve asiakastyön alueelta kehittää liikkuvaa muisti-infopistettä omaksi palvelumuodoksi.

Yhden maakunnallisen työntekijän työpanos resurssoidaan muistineuvojan tehtävään, johon edellytetään oikeanlaista laajaa asiantuntemusta mm. muistisairauksiin ja niiden aiheuttamiin elämänhallinnan ja toimintakyvyn muutoksiin. Osa muistineuvojan työajasta on suunniteltu liikkuvien muisti-infopisteiden toteuttamiseen ja muistineuvojan lisäksi muisti-infopisteellä voi toimia muitakin Muistiluotsin ja -yhdistysten työntekijöitä.

Liikkuvaa infopistettä mainostetaan paikallisesti lehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla sekä käytössä olevilla somekanavilla ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin kotisivulla. Lisäksi järjestöyhteistyön puitteissa palveluista tiedottaminen on monipuolista ja sujuvaa. Medianäkyvyys on myös olennainen osa tämän ajan tiedon kulkua. 

Matalan kynnyksen muisti-infopisteet ovat vuosien aikana tulleet osaksi jokavuotista Muistiluotsin toimintaa, koska tämän toiminnan avulla tavoitamme yleisöä kattavasti.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Matalan kynnyksen muisti-infopisteet ovat vuosien aikana tulleet osaksi jokavuotista Muistiluotsin toimintaa, koska tämän toiminnan avulla tavoitamme yleisöä kattavasti. Liikkuessamme koko maakunnan alueella Muistiluotsin ja -yhdistysten toiminta ja palvelut tulevat tutuiksi ja saavutettaviksi, mahdollisimman monelle. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Työntekijän työajan tulee olla riittävä infopisteen suunnitteluun, paikalle matkustamiseen ja tapahtuman järjestämiseen. Matalan kynnyksen toiminnan toteuttaminen vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työskentelytapaa sekä kykyä olla yleisön edessä ja ottaa vastaan kaikenlainen palaute. 

Tämä toimintamalli on sovellettavissa eri sairautta sairastavien ja läheisten kanssa työskennellessä.  

Kansikuva
Muisti-infopisteen esittelypöytä

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä