Maksuttoman ehkäisyn toimintamalli, Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialueella maksutonta ehkäisyä tarjotaan kaikille alle 25-vuotiaille alueella asuville ja opiskeleville. Maksuttoman ehkäisyn palvelut ja jakelu toteutetaan hajautetusti alueen neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Maksuttoman ehkäisyn toimintamalli, Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson hyvinvointialueella maksutonta ehkäisyä tarjotaan kaikille alle 25-vuotiaille alueella asuville ja opiskeleville. Maksuttoman ehkäisyn palvelut ja jakelu toteutetaan hajautetusti alueen neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, perhekeskuksen terveyspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Tarja Tammekas

Luotu

25.10.2022

Viimeksi muokattu

28.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Kymenlaakson alueella maksutonta ehkäisyä tarjotaan kaikille alle 25-vuotiaille alueella asuville ja opiskeleville. Ehkäisyvastaanotto ja  ehkäisyvalmisteiden jakelu toteutetaan hajautetusti alueen neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä.

Ohjautuminen:

Palveluun ohjaudutaan sähkoisen ajanvarauksen tai keskitetyn asiakasohjauksen (Kaiku24) kautta tai yhteydenotolla koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon.  Asiakas täyttää ennen asiointia sähköisen raskauden ehkäisyn esitietolomakkeen (Hyvis). 

Terveydenhoitajan vastaanotto:

Ensikäynti toteutetaan terveydenhoitajan vastaanotolla. Koululaiset ja opiskelijat asioivat oman koulunsa terveydenhoitajalla. Muut maksuttoman ehkäisyn piiriin kuuluvat  hoidetaan alueen äitiys- ja ehkäisyneuvoloissa. Asiakkaalle tehdään ehkäisysuunnitelma.

Seurantakäynnit toteutetaan terveydenhoitajalla joko puhelimitse tai vastaanotolla ehkäisysuunnitelman mukaan.

Lääkäriaika varataan, jos sihen on tarvetta (ehkäisimen asetus, lääketieteellinen syy). Muussa tapauksessa aloitetaan ehkäisy  määritetyillä aloitusvalmisteella.

Lääkärin vastaanotto:

Jos käynneillä tulee esiin asioita, joissa tarvitaan lääkärin asiantuntemusta, terveydenhoitaja konsultoi lääkäriä sähköisesti tai asiakkaalle varataan vastaanottoaika ja lääkäri päivittää ehkäisysuunnitelman.

Lääkärin vastaanotolla asetetaan ja poistetaan kierukat ja kapselit.

Maksuttoman ehkäisyn valmisteiden jakelu: 

Asiakas noutaa valitun valmisteen jakelupisteistä.

 

Toimintaympäristö **

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman (10.12.2019) pohjalta aloitettiin valtakunnallinen kokeilu maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta alle 25-vuotiaille Suomessa.

Kymenlaaksossa aloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta nuorille tuli jo ennen kokeilun alkamista. Useiden kuntien valtuustoissa oli tehty aloitteita asiaan liittyen ennen Kymenlaakson sote-alueen muodostumista. 2020 Kymsoten johto päätti maksuttoman ehkäisyn alkuun saattamisesta.

Kymen hyvinvointialueeseen (entiseen Kymsoteen) kuuluvat seuraavat kunnat: Kouvola, Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä, Virolahti

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

- Alle 25-vuotias

- Tarve raskauden ehkäisyyn

- Asuu tai opiskelee Kymen hyvinvointialueella

- On valinnut Kymen hva:n palvelut

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Mentorointi: tukea uusille työntekijöille, jotka aloittelevat raskauden ehkäisytyötä. Uusilla työntekijöillä nimettynä henkilöt, joita konsultoida ja joilta pyytää apua ehkäisytyöhön. Nämä nimetyt henkilöt ovat yleensä jo pitkään raskauden ehkäisytyötä tehneitä ja kokeneita.

Osaaminen: lisäkoulutukset ja jatkuva koulutus. Työntekijäkyselyiden perusteella suunnitellaan lisäkoulutustarpeita. Koska työntekijöissä vaihtuvuutta jonkin verran, niin myös jatkuvaa ehkäisyn koulutusta kehitetty. Pidettyjä koulutuksia on nauhoitettu ja ne ovat työntekijöiden katsottavissa.

Maksuttoman ehkäisyn jakelu: tällä hetkellä hajautettu jakelu, maksuttoman ehkäisyn välineitä saa sekä kaikista neuvoloista että kouluistakin. Jatkossa toiminnan tarkastelu: jatkuuko hajautettu jakelu? Keskitetty jakelu? Jakeluautomaatit?

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Aihealueet