Matalan kynnyksen varhaisen tuen perhetyö Kymenlaaksossa

Varhaisen tuen perhetyö on matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa perheille ennaltaehkäisevää, varhaisen tuen palvelua, kun perheen arjessa ilmenee haasteita, johon perhe toivoo tukea. Palvelu on luonteeltaan lyhytaikaista ja oikea-aikaista muutostyöskentelytukea. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Matalan kynnyksen varhaisen tuen perhetyö Kymenlaaksossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Varhaisen tuen perhetyö on matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa perheille ennaltaehkäisevää, varhaisen tuen palvelua, kun perheen arjessa ilmenee haasteita, johon perhe toivoo tukea. Palvelu on luonteeltaan lyhytaikaista ja oikea-aikaista muutostyöskentelytukea. 

Toteutuspaikka
Kymsote, Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut, Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut, perhekeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Katja Vierre

Luotu

15.09.2022

Viimeksi muokattu

16.02.2023
Ratkaisun perusidea **

Varhaisen tuen perhetyö on matalan kynnyksen palvelu, joka tarjoaa perheille ennaltaehkäisevää, varhaisen tuen palvelua, kun perheen arjessa ilmenee haasteita, johon perhe toivoo tukea. Perheiden haasteet voivat liittyä perheen välisiin vuorovaikutussuhteisiin, vanhemmuuteen, lapsen hyvinvointiin tai palveluohjaukseen. Palvelun tavoitteena on ennaltaehkäistä perheiden ongelmien kasaantumista ja tukea perheitä oikea-aikaisesti. Perhetyö on luonteeltaan lyhytaikaista muutostyöskentelytukea.

 

Varhaisen tuen perhetyötä voi pyytää itse olemalla yhteydessä oman perhekeskuksen varhaisen tuen perheohjaajaan. Myös perheen parissa työskentelevä ammattihenkilö voi perheen suostumuksella lähettää perheohjaajalle yhteydenottopyynnön, jolloin perheohjaaja on yhteydessä perheeseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ratkaisun lähtökohtana on palveluiden porrasteisuus ja ennaltaehkäisevän tuen lisääminen palvelusektorille. Kymenlaaksossa työskentelee seitsemän varhaisen tuen perheohjaajaa. Perheohjaajat ovat sijoittuneet alueittain perhekeskusalueille. Kotiin vietävässä palveluissa perhe saa varhaisen tuen perhetyön avulla palvelun kotiin oikea-aikaisesti, matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevällä työotteella. Varhaisen tuen perhetyön palvelun saaminen on tehty perheelle vaivattomaksi. Perhe voi itse olla suoraan yhteydessä oman perhekeskusalueensa varhaisen tuen perheohjaajaan tai perheen kanssa työskentelevä ammattihenkilö voi lähettää perheen toiveesta yhteydenottopyynnön perheohjaajalle, jolloin perheohjaaja on yhteydessä perheeseen. Varhaisen tuen perhetyö tekee yhteistyötä perheiden tukemiseksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, perheneuvolan ja perheiden sosiaalityön kanssa. Perheet myös usein ohjautuvat edellä mainittujen palveluiden kautta varhaisen tuen perhetyöhön. Perhetyö toimii yhteistyössä myös peruspalveluiden, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan kanssa.

 

Varhaisen tuen palveluissa on määritetty kaksi eri palvelukokonaisuutta asiakkaan tarpeista lähtöisin. Varhaisen tuen ohjaus ja neuvonta palvelu sisältää 1-3 perheen tapaamista. Työskentely on luonteeltaan ohjaavaa ja tukevaa, perheen kotona tehtävää voimavarakeskeistä työtä. Palvelu sisältää konkreettista ja ohjaavaa tukea arkeen, perheen sanottamaan haasteeseen liittyen. Palvelusta tehdään sosiaalihuoltolain mukainen päätös SosiaaliLifeCare -tietojärjestelmään. Päätöksen voi tehdä alle 13-vuotiaalle lapselle tai odottavalle äidille.

 

Varhaisen tuen lyhyt muutostyöskentelymalli sisältää 5-7 perheen tapaamista. Työskentely perustuu perheen ja perheohjaajan laatimaan perhetyön suunnitelmaan, jossa tavoitteet perhetyölle asetetaan perheen tuentarpeen mukaisesti. Palvelu tarjoaa perheelle konkreettista tukea arjen haasteisiin, on suunnitelmallista ja sitouttaa perheen ottamaan päävastuun tilanteen ratkaisemisessa. Perheohjaaja tukee perhettä mallintamalla, antamalla toimintamenetelmiä ja keinoja haasteen ratkaisemiseksi ja vahvistamalla perheen omia voimavaroja ja tukiverkostoa. Varhaisen tuen perhetyö toimii perheen tukemiseksi aina perheen omista tarpeista lähtöisin moniammatillisesti, yhteistyössä perheen tukiverkoston kanssa. Palvelusta kirjataan perhetyön suunnitelma ja toteutuksen arviointi perhetyön päättyessä. Palvelusta tehdään sosiaalihuoltolain mukainen päätös SosiaaliLifeCare -tietojärjestelmään. Päätöksen voi tehdä alle 13-vuotiaalle lapselle tai odottavalle äidille.

 

Varhaisen tuen perhetyö on kohdennettu tällä hetkellä 0-8 vuotiaisiin lapsiin ja lasta odottaville perheille. Palvelun on tavoitteena laajentua palvelemaan kaikkia alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Perhetyötä voi saada myös useammassa jaksossa, mikäli perheen tavoitteet lapsen kasvaessa muuttuvat tai ilmenee myöhemmin uusia haasteita, johon perhe toivoo perhetyön tukea. Varhaisen tuen perhetyötä voidaan poikkeustilanteissa jatkaa toinen 5-7 tapaamisen työskentelyjakso, mikäli arvioidaan, että perhe tulee näin autetuksi ja palvelun tarve päättyy. Nämä ovat kuitenkin aina poikkeuksia ja asiakaskohtaisia päätöksiä. Varhaisen tuen perhetyötä toteutetaan enintään 14 tapaamisen tukena.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Vuonna 2021 varhaisen tuen perhetyötä oli myönnetty 184 asiakkaalle Kymenlaakson alueella. Näistä asiakkaista oli siirtynyt pitkäkestoiseen perhetyöhön kymmenen asiakasta. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön helmikuussa 2022. 1.1.2022-26.8.2022 välillä varhaisen tuen perhetyötä on myönnetty 204 asiakkaalle, joista kolme siirtynyt pidempikestoiseen perhetyöhön.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed